Nå ut till fler marknader med Exportfinansiering

För företag som växer, expanderar eller de som behöver investera i nya affärer, är A.B.S. exportfinansiering en effektiv finansieringsform för ökat rörelsekapital och riskminimering. Vi på A.B.S Factoring har lång erfarenhet av att arbeta som finansieringspartner till små och medelstora bolag inom de flesta branscher. Vi erbjuder fakturafinansiering med kreditförsäkring i över 35 länder.

Så fungerar Exportfinansiering

Exportfinansiering med A.B.S. innebär att vi köper och finansierar dina utländska fakturor. Vi betalar dig direkt vid leverans och erbjuder finansiering i de största valutorna. Med A.B.S. exportfinansiering ingår kreditförsäkring av dina slutkunder och uppföljning av sena betalningar.

Kreditförsäkring – Fler och säkrare affärer

Behovet av säkra affärer finns både under goda och dåliga tider.  Framförallt vid försäljning utanför Sverige då kreditbedömningen av utländska bolag inte alltid är så lätt. Med vår kreditförsäkring i ryggen är du säker på att du alltid får betalt, vi tar över hela kreditrisken för dina affärer. Vid nya affärsrelationer kan vi dessutom ge dig förhandsbesked om kreditlimit så att du tryggt kan acceptera nya affärer. Med våra tjänster blir steget ut på nya marknader inte så stort.

Erbjud konkurrenskraftiga villkor

Som exporterande företag är det inte ovanligt med långa ledtider vilket ställer höga krav på företagets likviditet. Samtidigt kan konkurrenskraftiga villkor vara helt avgörande för att få igenom en affär. Med oss som finansieringspartner får du ekonomiskt utrymme att kunna erbjuda  erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga betalningsvillkor, upp till 90 dagar.

Vårt samarbete börjar med ett samtal, kontakta oss idag via mail eller telefon så sätter vi oss in i din affär.