Thorsten Klindworth, A.B.S: Vi var helt enkelt före vår tid

I början av året var det många som alarmerade om den kommande ekonomiska utvecklingen. Den tyska regeringen räknar med en uppgång, medan Chamber of Industry and Commerce (DIHK) ser en dyster ekonomisk utveckling. I denna intervju av Thorsten Klindworth, Koncernchef ABS Global Factoring och medlem av BGA Federal Association of Wholesale, Foreign Trade and Services, får vi en djupare inblick i finansiering för företag och andra frågor som berör SME:s just nu.

Thorsten Klindworth, trots nedåtgående trender är många ekonomiska beslutsfattare positiva inför 2020. Enligt den tyska statiska centralbyrån (Statistisches Bundesamt) var 2019 det tionde året i rad med tillväxt. Hur tror du att ekonomin kommer att utvecklas framöver?

– Genom vår verksamhet har vi en mycket bra radar för den ekonomiska utvecklingen. I våra olika verksamheter hanterar vi flera hundratusen kundfordringar – över alla branscher och tjänster, dvs över alla sektorer. Baserat på försäljningsutvecklingen för våra kunder kan vi tydligt se hur den allmänna ekonomin kommer att utvecklas och är vanligtvis tre månader före den kända indexen, säger Thorsten Klinthworth.

– För närvarande kan vi se att ekonomin befinner sig i en mycket instabil situation. Vi såg en mycket betydande avmattning under andra halvåret 2019, särskilt inom grossist- och utrikeshandeln och industrisektorerna. De globala kriserna, som handelskrig och Brexit, liksom den inhemska diskussionen om Tyskland som fordonsplats har spelat sin roll och lagt en tung börda på den tyska ekonomin. Ekonomin stabiliserades något vid årsskiftet, men jag saknar tyvärr möjligheten att tro att 2020 skall kunna vara en tid av direkt optimism. Thorsten menar att på att vi måste vara nöjda om vi inte glider in i en uttalad lågkonjunktur. För att förhindra detta är investeringar och innovationer viktiga. Precis som modern infrastruktur, solid utbildning och en rimlig skattepolitik.

Du som har bevakat kapitalbehovet för små och medelstora företag i 25 år. Hur tror du att finansiering för SME:s kommer att utvecklas under 2020?

– Det är ingen hemlighet att små och medelstora företag måste investera mer i innovationer för att göra rätt för den nödvändiga strukturella förändringen: digitala lösningar, automatiseringar och snabbare arbetsprocesser är viktiga parametrar som företagen måste vända för att förbli konkurrenskraftiga – och vi borde alla stödja denna innovationskultur och kompetens i platsens intresse. Det är inte heller någon överraskning att sådana investeringar kräver kapital.

Du nämner innovationskultur: Hur kan A.B.S. stödja de små och medelstora företag med finansiering som en viktig pelare i den tyska ekonomin?

– Det är kärnkompetensen för A.B.S. att stödja små och medelstora företag i hantering av rörelsekapital och därmed frigöra likviditet för de nödvändiga investeringarna. Detta genereras av tillgångar som skapas av företagen och deras fordringar.  Och de har en charm, att vi hjälper till med finansiering så att företaget kan växa i takt med försäljningen. Och dessutom når de ökad tillväxt utan några dyra omförhandlingar.

– Förutom finansiering så inkluderar vårt erbjudande också 100 procent skydd mot kreditförluster och vi tar också över hela hanteringen av kundfordran. Med andra ord, kreditkontroller, kommunikation med kunder, påminnelsehantering och inkasso, allt detta lämnas åt oss och företagaren kan investera den tiden i den egen kärnverksamhet. Det är uppenbart att detta sparar ekonomiska- och personalresurser. Som en extra bonus blir samarbetet med A.B.S. Factoring, utöver de positiva effekterna i  balansräkningen, en positiv effekt på företagens nyckeltal och rörelsekapital. Sådana instrument är viktiga i en innovativ finansieringsmix!

I Tyskland har en startup-trend utvecklats. I slutet av 2018 tog du också steget igen och utvecklade en ny finansiell produkt som heter Quickpaid. Det betyder att du också har gått in i FinTech-sektorn. Vad tror du formade FinTech-scenen under 2019?

– Under 2019 kunde vi genom FinTech-scenen följa det vi från början trodde, och som gjorde att vi tog steget och skapade Quickpaid. Där kombinerade vi erfarenhet och kompetens med tekniken och digitaliseringsdynamiken. Med en blinkning kunde jag säga: Med Quickpaid uppfattades vi aldrig riktigt som en FinTech för det är egentligen inte en startup – men vi var helt enkelt före vår tid! Jag tror att denna kombination också är receptet för framgång. Många etablerade finansiella tjänsteleverantörer har gått samman med FinTechs, köpt upp dem eller ingått samarbeten.

Hur tror du att det kommer att bli framöver?

– Enligt min mening kommer denna trend att fortsätta. Marknaden blir mognare. Dessutom behöver FinTechbolag en viss storlek för att kunna överleva på marknaden och sist men inte minst har vi också en reglerad marknad i Tyskland, som också kräver en hög grad av kompetens och ansträngning. Man kan därför subventionera den nuvarande utvecklingen under nyckelorden samarbete och konsolidering.

– Och förresten, om jag kan göra lite reklam för min egen räkning på denna punkt: Vi letar alltid efter människor som vill växa med oss. Känner du någon som letar efter en ny utmaning år 2020, vänligen hänvisa till våra lediga jobb. Bara så att du vet, vi hade fussballbord och snacks på kontoret redan före FinTech-tiderna!

Och specifikt om Quickpaid: Vilka är dina mål med din B2B-orderfinansieringslösning och hur kan företagare dra nytta av det?

– Vi vill visa hur sexig Quickpaid är! B2B-orderfinansiering låter alltid lite gammaldags och tråkigt. Men studier visar det om och om igen: det finns fortfarande många små och medelstora företag som inte fungerar optimalt med avseende på likviditetshantering och därmed ger bort lönsamhet – till exempel eftersom de inte fokuserar tillräckligt konsekvent på kassarabatter. Det är här som Quickpaid kan användas för att skapa utrymme till låg kostnad – särskilt i säsongsbetonade branscher eller för stora order. Dessutom är processen mycket enkel – applikationen är helt digital och du kan snabbt få en finansieringsram för ditt köp. Vi vill förklara denna hävstångseffekt, och eftersom vi är övertygade om effekten, är vårt mål för 2020 att skala upp Quickpaid. Vi vill uppnå detta genom bland annat synergier med samarbetspartners inom handeln och e-handeln. Jag är övertygad och ser fram emot framtiden – 2020 kommer definitivt att bli ett spännande år.

Låt oss vända oss ut mot Europa, hur ser du utvecklingen på de marknader där A.B.S. gruppen är aktiv? Vart finns det likheter och skillnader jämfört med den tysta marknaden?

– Den ekonomiska situationen i Österrike liknar den i Tyskland, även om våra grannar inte (ännu) har drabbats lika hårt av avmattningen. Särskilt eftersom den inhemska ekonomin, på grund av fortsatt ökande konsumtionen av privata hushåll, har kunnat motverka detta. På grund av Österrikes starka exportorientering har avmattningen märks av inom Industrin.

– Gällande Schweiz så blir bankberoende finansieringslösningar allt mer populära som ett alternativ till lånefinansiering i detta bankland, och med Quickpaid kan vi dessutom erbjuda innovativa finansieringsinstrument.

Och hur särskiljer sig Sverige och Slovenien?

– Sverige är spännande eftersom det är ett av de mest innovativa länderna i världen. Hit hör framgångsrika startups så som Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna. Stockholm är hem till ett av de viktigaste teknologisamhällena i Europa och till några av de snabbast växande startups i världen. Eftersom cirka 99% av företagen i Sverige är små och medelstora företag (SMEs) rör sig finansmarknaden i snabb takt och letar ständigt efter nya lösningar. För att vara en viktig aktör på denna marknad måste du vara nära dina kunder och förstå deras verksamhet.

– Slovenien är återigen något annorlunda. Det är en liten ekonomi med en stark exportverksamhet till Tyskland och Österrike varför vi också främst arbetar med framgångsrika, exportorienterade SMEs och möjliggör tillväxt med Factoring. FinTechs är också väldigt trendigt i Slovenien, som vi känner av genom den starka efterfråga av vår tjänst Quickpaid, avlutar Thorsten.

Om A.B.S Global Factoring

A.B.S. Global Factoring, med huvudkontor i Wiesbaden, är den största privata, koncern- och bankoberoende kvalitetsserviceleverantören för heltäckande factoring i Tyskland. 1996 grundades A.B.S. koncernen av VD Thorsten Klindworth, och  har ytterligare 8 dotterbolag i Tyskland, Österrike, Schweiz, Slovenien och Sverige. Att bygga ett företag och generera stadig tillväxt från det är därför en av kärnkompetenserna för A.B.S.

Som ett entreprenörsinstitut

A.B.S. Global Factoring AG erbjuder personlig rådgivning, skräddarsydda finansieringslösningar och 100% skydd mot förlust av fordringar, vilket gör det till en stark partner för medelstora företag. Med innovativa finansieringskoncept från områdena factoring, inköp och försäljningsfinansiering, hjälper A.B.S. medelstora företag för att säkerställa sin egen likviditet och därmed entreprenörsförmåga och tillväxtmöjligheter. Namnet A.B.S. står för flexibilitet, implementeringshastighet och förtroende – både när man handlar med kunder och med nätverkspartners. Med över 125 anställda, kan A.B.S. Group erbjuda sina kunder personlig och effektiv service på åtta platser i Europa. I kärnverksamheten fakturaköp gjorde A.B.S. Group 2019 hundratusentals kundfordringar mot kunder från 95 ursprungsländer världen över, vilket resulterade i en volym av fordringar på cirka 2,6 miljarder euro.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.