Om kunden inte kan betala?

Att sälja sina varor och tjänster på kredit är snarare en regel än ett undantag. Men vad händer den dagen kunden inte kan betala? Hur får man grepp om riskerna på utländska marknader? Och hur slipper man svåra och långdragna processer? 

Förbättra säkerheten med en kreditförsäkring

Allt fler företag har börjat försäkra sina inhemska och utländska affärer. Det kan finnas många anledningar till att en kund inte följer kreditavtalet och som företagare kan kreditförluster medföra stora konsekvenser för verksamheten. Genom att kreditförsäkra dina affärer är du skyddad mot uteblivna betalningar och kan samtidigt känna dig trygg med att erbjuda dina kunder längre kredittider. En kundkreditförsäkring ger ett ökat stöd i hela kredithanteringsprocessen. Många företag som erbjuder kreditförsäkringar erbjuder även kreditbedömning av nya kunder, indrivning av fordringar och en effektiv kreditbevakning av befintliga kunder.

Förbättra likviditeten med factoring

Samtidigt som en kreditförsäkring är väldigt viktig för att inte löpa risken att förlora kapital kan många bolag vinna mycket på att få lös det rörelsekapitalet som är bjudna i fakturafordringarna, oavsett om det är från svenska eller utländska företagskunder.

Då kan en kombination av kreditförsäkring och fakturafinansiering så som fakturaköp vara en effektiv lösning. Fakturaköp innebär att ett finansföretag löpande köper och finansierar ett företags utestående fakturafordringar. Vid fakturaköp (utan regress) tar finansföretaget dessutom över hela kreditrisken så att du slipper teckna ett separat försäkringsskydd.

 


 

A.B.S. Factoring möjliggör snabb och säker likviditet med factoring

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på finansiella lösningar för tillväxt- och exportföretag genom fakturaköp. När du säljer dina fakturor till oss är de alltid 100% kreditförsäkrade såväl i Sverige som internationellt. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med säkra fakturaköp eller exportfactoring, kontakta oss.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.