Så motverkar du onödiga flaskhalsar

Orderböckerna är välfyllda och efterfrågan ökar men samtidigt måste många företag tacka nej till nya affärer och minska sin produktion på grund av komponentbrist och arbetsbrist. Industrin parerar det senare med inhyrd personal och övertidstimmar. Men hur kommer företag runt flaskhalsar vid leveranser? Vi tipsar om fem effektiva strategier som förhindrar flaskhalsarna – och underhåller produktionen.

Strategi #1 för effektiv leverans och produktion: Planera framåt

För att optimera leveranskedjans flöde är det viktigt att man planerar sina resurser och sin kapacitet med framsynthet. På så sätt kan smarta inköpsstrategier tillsammans med ett starkt samarbete mellan materialinköp och leverantörshantering bättre säkerställa en trygg omsättning. Återkommande planering av materielbehov tillsammans med försäljningsavdelningen underlättar en säkrare råvaruanskaffning.

Strategi #2 för effektiv leverans och produktion: Minska beroende

Utöka ditt nätverk av leverantörer. Om du kan dra nytta av valmöjligheter bland leverantörer minskar du ditt beroende av enskilda leverantörsrelationer. Du är inte lika känslig vid priskrigsscenarier när fler möjligheter finns tillgängliga. Skulle den globala marknaden som helhet påverkas av försörjningssvårigheter dock, är denna strategi inte lika användningsbar.

Strategi #3 för effektiv leverans och produktion: Factoring

Likviditet och tillräckligt med rörelsekapital är viktiga parametrar för att säkra sina leveranskedjor. Med hjälp av factoring kan likviditet frigöras som annars hade varit bunden i fakturafordringarna. Genom att överlåta de öppna fakturafordringarna till ett factoringföretag får företaget tillgång till ett rörelsekapital som växer i samma takt som den ökade försäljningen, samtidigt som de skyddas mot förluster. Likviditeten som frigjorts kan sedan användas för att omstrukturera leveranskedjan eller investera i digitaliserings- och innovationsprojekt som dessutom kan säkerställa underhållet av produktionen.

Strategi #4 för effektiv leverans och produktion: Handla lokalt

Det är vanligt att företag omplacerar sin produktion till en annan ort för att inköp av råvaror skall vara så lokala som möjligt. Det minskar även eventuella risker i samband med långa transportkedjor. När en produkt handlas i flera länder kan lokala förhållanden som till exempel blockeringar eller karantänsregler bli extra försvårande för planeringen. Använd lokala försörjningskällor för att hålla dessa risker låga, som annars kan leda till flaskhalsar vid leveranser. En sådan strategi lönar sig även när det gäller företagets riktlinjer för klimatskydd och CO2-förbrukning.

Strategi #5 för effektiv leverans och produktion: Utöka lagringskapaciteten

Utvecklingen av lagringskapacitet, så kallad nearshoring, är också viktigt för att säkerställa konkurrenskraften. En strategi som har använts för både olja och gas i flera år. Man vill försöka nå en balans mellan kostnaderna för lagringen gentemot motståndskraften mot flaskhalsar i utbudet.

 


 

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?  Kontakta oss så sätter vi oss in i din affär.

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.