Långa kredittider och dåligt betalningsbeteende – så får du snabbare betalt.

Att erbjuda sina kunder att betala på kredit innebär alltid en ekonomisk risk. Dessutom är det inte ovanligt att stora företag kräver långa kredittider av mindre leverantörer, upp till 90 dagar. I konkurrensutsatta branscher har företagen många gånger inget val och kan pressas att fortsätta leverera trots försenade betalningar av tidigare fakturor.

“Genom att arbeta proaktivt kan företaget både få en bättre kundrelation och dessutom påverka betalningsbeteendet hos de kunder som inte betalar i tid” säger Mari Hosar Operation and Risk Manager, A.B.S. Global Factoring. Nedan listar Mari sina råd hur man som företagare snabbare kan få betalt.

1. Be kunden bekräfta fakturan

Var alltid proaktiv. Genom att be kunden att bekräfta fakturan redan vid faktureringstillfället, kan misstag på fakturan upptäckas och korrigeras i tid. Vanligen rapporteras inte felen förrän flera veckor efter att fakturan skall ha betalats. Genom en bekräftelse från slutkund kan du dessutom verifiera att fakturan skickats till rätt person vilket på lång sikt leder till en förbättrad kundrelation.

2. Sätt upp en struktur för leveransgodkännande

Oavsett om det är varor som skickas eller tjänster som utför så bör du alltid ha en bekräftelse från kunden att de godkänt leveransen. Med en leveransgodkännande kan du i tid fånga upp och rätta till eventuella missnöjen och även minimera risken för att kunden använder detta som ett argument för att inte betala eller skjuta upp betalningen.

3. Dröj inte med första påminnelsen

Var snabb med att skicka en påminnelse till kunden om betalning uteblir, framförallt om det är en ny affärsrelation. Vänta högst en vecka innan du skickar en vänlig men formell påminnelse, och skicka gärna med en fakturakopia så att din kund har all nödvändig information. På så sätt ger du tydliga signaler att du har koll på läget och har även markerat vad som gäller för framtida samarbete, något som många gånger skapar ökat förtroende hos kunden.

4. Involvera säljavdelningen

En snabb affär behöver inte vara en bra affär. Säljavdelningen bör alltid ta sig tid att gå igenom betalningshistoriken och bör inte godkänna nya affärer om kunden redan har försenade inbetalningar. På så sätt kan även säljaren verka för ett bättre betalningsbeteende hos kunden.

5. Kreditbevaka dina kunder

Många företag har bra och fungerande rutiner för kreditvärderingen av nya kunder men har sällen en kredituppföljning av sina existerande affärsrelationer. Om en kund får ekonomiska svårigheter bör du undvika att sälja på kredit. Genom att lägga upp en kreditbevakning på kunderna håller du löpande koll på förändringar hos kunden och kan i god tid få en signal om att något inte står rätt till.

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi på A.B.S. Factoring tillhandahåller Full Service Factoring, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering så som fakturaköp, kreditupplysning, fakturaservice, påminnelseservice, inkasso, och kreditförsäkring. Vårt samarbete börjar med ett samtal, ring oss så sätter vi oss in i din affär.

Telefon: 08- 12 21 24 26
epost: info@absfactoring.se

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.