Nya kunder, leverantörer eller externa parter. Vill du bli bättre på att förhandla och göra riktigt bra deals? Här är knep som öppnar för fler – och bättre – affärer.

Det finns flera skäl till att du alltid bör förhandla. Som företagsledare vill du självklart maximera dina affärer så utfallet blir så bra som möjligt. Under en förhandlingsprocess kan du också upptäcka nya värden för både dig och dina samarbetspartners. Något du alltid bör ha med dig när du förhandlar är att affären ska bli så bra som möjligt för er båda – det skapar långsiktighet.

Här är några saker du kan tänka på i ett förhandlingsläge:

1. Skapa en trygg och bra relation

Satsa på att skapa en fin relation med den du träffar. Gå in i förhandlingen med positiv energi och försök få till en bra stämning under mötet. Du ska självklart vara seriös i din framtoning men det är minst lika viktigt att vara personlig och glad. Vi gör nämligen helst affärer med personer vi tycker om.

2. Förbered dig väl – ha alltid en plan B

Att vara väl förberedd innan du kliver in i en förhandling är A och O. Vem är det du möter? Vad kan din motpart erbjuda dig? Vad kan du tänka dig att ge tillbaka? Är det något särskilt du vill ha ut av förhandlingen? Kan du tänka dig att kompromissa och i så fall vad är dina begränsningar? Fundera på vad som krävs för att samarbetet ska kännas värt för dig i slutändan. Häng inte upp dig på en leverantör, ha gärna någon eller några i reserv om det av någon anledning inte skulle gå vägen med ditt förstahandsval.

3. Var tydlig och transparent

Försök inte att sopa några detaljer under mattan i hopp om att det ska gå obemärkt förbi. Var tydlig med vad du vill ha, vad du kan erbjuda och till vilket pris. Transparens skapar trygghet, lojalitet och långsiktighet – och öppnar upp ofta upp för fler affärer när du minst anar det.

4. Lyft fram ekonomiska fördelar

Betalningsvillkor kan vara en viktig punkt när du förhandlar med nya leverantörer och kunder. Speciellt om det handlar om större inköp eller produktion. Med A.B.S. Factoring kan du erbjuda dina kunder upp till hela 90 dagars kredittid – samtidigt som ditt företag får pengarna direkt. Dessutom kan du få ett bättre förhandlingsläge bara du nämner att du använder dig av fakturaköp. Factoring leder nämligen till positivt kassaflöde och ökad tillväxt, vilket är en trygghet både för dig och dina samarbetspartners.

5. Det är ingen tävling – du kan tacka nej

Vi svenskar förhandlar i regel ganska sällan. Det är därför inte ovanligt att känna sig obekväm i ett förhandlingsläge. Kanske är du rädd att trampa någon på tårna, eller vill undvika argumentation som inte leder någon vart? Kom ihåg att en förhandling är, just det, en förhandling. Gå inte in med inställningen att du ska fäkta tills du får som du vill. Ömsesidig respekt är viktigt, båda parter ska få komma till tals med sina erbjudanden och önskemål. Ni vill ju trots allt samma sak: Göra en bra affär.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.