Så lyckas du med din export (även i oroliga tider)

Vill du ge dig ut på exportmarknaden med ditt företag? Spännande! Yvonne Brycker, senior trade advisor på Business Sweden, hjälper dig att lyckas med bolagets export – trots oroligheter i världen.

Vill du skala upp ditt bolag bör du överväga exportmarknaden. Sverige är ett starkt exportland, och många företag gynnas av att blicka utanför landsgränsen.

– Sverige har en begränsad hemmamarknad, den är inte så stor. Genom att ta ut ditt bolag på exportmarknaden kan ditt företag få markant ökad tillväxt. Svenska bolag har mycket att erbjuda runt om i världen. Vi är väldigt duktiga när det kommer till hållbarhet och tech, säger Yvonne Brycker, senior trade advisor på Business Sweden som erbjuder kostnadsfri rådgivning inom praktisk export och tillhandahåller exportguider samt kurser inom områden som leveransvillkor, utlandsbetalningar, exportdokument och frihandelsregler.

– Din verksamhet bör vara igång ordentligt på den svenska marknaden innan du funderar på export. Att exportera är resurskrävande och du behöver förbereda dig på en del administration för att allt ska bli rätt, förklarar Yvonne och menar att det krävs kunskap om exportregler och hur man hanterar export i praktiken.

Internationell handel sker i flera led, och det har nog aldrig varit viktigare med god kundkännedom. Eller KYC (Know Your Customer) som det också kallas. Men har du gjort din hemläxa kan exportmarknaden vara en guldgruva för ditt bolag.

Yvonne berättar att Business Sweden har gjort en studie där 3700 företag deltagit i ett småföretagsprogram inom export (2011-2019). För deltagande företag har omsättningen ökat med 25 procent, antal anställda har ökat med 7 procent och överlevnadsgraden är 9 procent högre – jämfört med kontrollgruppen. Bara en sån sak.

7 tips för företag som vill satsa på export:

1. Strukturerad offert – guld värd för globala affärer

Det är viktigt att ha en strukturerad offert där alla viktiga punkter finns med. Offerten är både ett säljinstrument och ett juridiskt instrument – den är underlag för avtalet. Försök att få med allt i offertfasen. Det är bökigare att komma i efterhand och ändra.

2. Säkra finansieringen – ofta avgörande vid export

Att kunna erbjuda dina utländska kunder en bra finansieringslösning är ett viktigt säljargument. Det kan vara avgörande för att en affär ska gå i lås. Ditt företag bör ha tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera produktion eller inköp, och kanske behöver din kund dessutom en leverantörskredit. Fakturaköp är en smidig lösning för att få loss rörelsekapital. A.B.S. Factoring köper dina fakturor och du får likvida medel direkt, samtidigt som du kan erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga betalningsvillkor.

3. Produktanpassa för den nya marknaden

Att etablera sig på en ny marknad kräver ofta en anpassning av din produkt. Länder brukar ha olika krav på exempelvis certifieringar eller förpackningar. Ta god tid på dig att ta reda på vad som gäller för den nya marknaden. Generellt har produkter mot konsumentmarknaden, som livsmedel och leksaker, mest krav att uppfylla.

4. Lär dig vilka tullregler som gäller

Har du inte kunskap på området tullar kan det lätt ställa till exporten. Tullregler kan ibland vara komplicerade beroende på land. Det gäller att fylla i rätt dokument, på rätt sätt, för att inte exportprodukterna ska fastna i tullen. Förbered dig!

5. Dra nytta av frihandelsavtal

Ett frihandelsavtal sluts mellan länder för att handeln mellan länderna ska underlättas. Det handlar bland annat om att minska eller ta bort tullar för varor som kommer från frihandelsområdet. EU har frihandelsavtal med 45 länder i världen. För att dra nytta av alla fördelar bör du vara insatt i ämnen som ursprungsregler och intyg.

6. Planera logistiken – i god tid

Transporter och eventuell lagerhållning behöver planeras, och helst i god tid. Det är särskilt viktigt nu i och med kraftiga förseningar och prishöjningar globalt. Se över leveransvillkoren som fördelar risker och kostnader under transporten mellan säljare och köpare.

7. Säkra betalningar från internationella kunder – och länder

Just nu har vi en ökad finansiell osäkerhet, inte bara hos företag utan även i hela länder. Se över kreditvärdigheten hos din utländska kund. Glöm inte att titta på hur hela landet står sig ekonomiskt. Det spelar ingen roll om din kund är ekonomisk stark om importlandet har brist på hårdvaluta som dollar exempelvis, vilket kan innebära risk för försenade eller inställda betalningar.

Svensk export i siffor:

●  Svensk export uppgår till 50% av Sveriges BNP, vi är ett exportberoende land.
●  2021 ökade exporten med 12% jämfört med året innan.
●  2022 beräknas exporten öka med ungefär 4%, med reservation för ökade störningar i leveranskedjor.
●  74% av Sveriges export gick till Europa (2021).
●  Varuexporten uppgår till 60% av svensk export och tjänsteexporten till 40% (2021).

Källa: Business Sweden 

 


A.B.S. Global Factoring möjliggör exportfinansiering i över 35 länder

Vill du veta mer om exportfinansiering via fakturaköp och hur vi kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.