Så underlättar du uppstart och finansiering av export

A.B.S. Global Factoring erbjuder via exportfactoring, tillgång till ett ökat rörelsekapital, något som många gånger är helt avgörande för att små och medelstora företag ska kunna satsa på export. A.B.S.:s exportfinansiering är till för att underlätta för företagen som exporterar så att de enklare kan hantera de specifika utmaningar som exportörer möter.

Behovet av finansiering kan stå i vägen för viktiga exportsatsningar. Många gånger kan lösningen vara exportfinansiering med A.B.S. Global Factoring, eftersom A.B.S. kan erbjuda både försäkring mot utebliven betalning och löpande finansiering av exportaffärer. ”Det bästa med vår finansieringslösning är att vi förutom likviditetsstöd, erbjuder smidiga lösningar för de utmaningar som företag står inför vid en exportsatsning. Förutom kapital kan våra företagskunder dra nytta av de andra tjänsterna som ingår i Exporfactoring” säger Charlotta Sylvan, Vice VD på A.B.S. Global Factoring

1. Om företaget behöver ett ökat rörelsekapital

Att satsa på nya marknader och växa internationellt är kapitalkrävande. Företaget behöver ofta investera i nyrekryteringar, uppbyggnad av lager och marknadsaktiviteter. Genom Exportfactoring kan företaget få tillgång till ett ökat rörelsekapital som växer i samma takt som den ökade försäljningen. A.B.S. finansierar fakturan direkt vid leverans av varan eller tjänsten. Snabb, smidigt och enkelt.

2.  Om kunden vill köpa på kredit men exportören vill ha betalt direkt

I förhandlingar med kunder i utlandet kan det ibland vara helt avgörande att kunna erbjuda kredit för att få igenom en affär. Med Exortfactoring får exportören betalt direkt vid leverans av A.B.S. Factoring och kan därför samtidigt erbjuda kunden att betala på just kredit, utan att få likviditetsproblem eller ökad risk. Rent praktisk så går det till så att A.B.S. genomför en kreditvärdering av kunden och går in och täcker 100 % av exportören risk för den kredit som kunden beviljas. Detta innebär att exportören får betalt direkt, får affären 100 % kreditförsäkrad och är dessutom konkurrenskraftig genom att kunna bevilja kredit till kunden, Win-Win för alla.

3. Om kunden önskar längre kredittider

Som produktionsbolag är det inte ovanligt med långa tillverkningsprocesser och ledtider vilket ställer höga krav på företagets likviditet. Samtidigt kan längre betalningsvillkor uppmuntra kunden att köpa större partier och öka företagets konkurrenskraft gentemot andra företag. Med A.B.S. som finansieringspartner kan exportören tryggt erbjuda sina kunder längre betalningsvillkor, upp till 90 dagar. Ta kontakt med A.B.S. redan vid förhandlingarna och undersök hur långa kredittider som är möjligt att erbjuda.

4. Om kunden vill undvika utlandsbetalningar, och vill betala i sin lokala valuta

Det kan vara en stor konkurrensfördel att erbjuda kunden att få betala både i sin lokala valuta och till ett inhemskt bankkonto då bankerna ofta tar ut höga avgifter vid utlandsbetalningar. Men att öppna upp ett bankkonto i ett annat land kan vara extremt knepigt och dyrt och många gånger kännas nästan omöjligt. Med A.B.S. exportfinansiering kan exportören erbjuda sina kunder att betala i sin valuta medan företaget får sin betalning i svenska kronor eller i den valuta som företaget önskar. A.B.S. erbjuder exportfinansiering i det största valutorna och kan erbjuda lokala bankkonton i många europeiska länder.

A.B.S. Global Factoring möjliggör exportfinansiering i över 35 länder

Vill du veta mer om exportfinansiering via fakturaköp och hur vi kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.