Låt inte landsgränser begränsa din försäljning

Exportfinansiering – Sverige är en nation som är beroende av att exportera och importera varor och tjänster med andra länder. Enligt SCB;s senaste undersökningen visade det sig att handelsnettot för varor i 2017 var (-3,9) miljarder SEK. Detta trots att exporten ökade (+10%) jämfört med 2016. Regeringen har som mål att öka den svenska exporten bland små- och medelstora företag, men det är tydligt att det behövs mer.

I Sverige finns många duktiga företagare vars produkter kan vara till stor nytta för företag i andra länder. Vad som ofta saknas är nätverket och kunskapen för hur man når ut till dessa marknader.

– Att börja exportera och sälja på nya marknader innebär många nya utmaningar, för den som vill ha stöd och exportfinansiering finns det många olika organisationer och företag som kan hjälpa till på vägen, säger Trond Dale, VD A.B.S. Factoring Sverige.

A.B.S. Factoring erbjuder finansiering och riskavtäckning

På A.B.S. Factoring är vi experter när det kommer till att möjliggöra företags ambitioner om att växa på nya marknader. Det gör vi genom att erbjuda finansiering och komplett kreditskydd för utländska affärer. Med våra tjänster inom fakturafinansiering, riskhantering och exportfactoring blir steget ut på nya marknader inte så stort.

– Du kan va säker på att alltid få betalt snabbt, samtidigt som vi kan ge dig förhandsbesked om kreditlimit, säger Trond. Det gör att du kan göra affärer snabbare och tryggare, och dessutom kan du erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor, upp till 90 dagar.

Via vårt stora kontaktnät av filialer och partners runt om i världen hjälper vi dig igenom kreditbedömning och finansiering i dom största valutorna.

– Öppnar sig en möjlighet där du kan börja exportera ska du inte vara rädd för att ta hjälp. Att etablera sig på en ny marknad tar i allmänhet minst ett år, vi hjälper dig gärna på vägen, avslutar Trond.

Rekommenderade länkar om att export

  • Klicka in på verksamt.se. Dom har en massa nyttig information om att göra affärer i andra länder.
  • business-sweden.se kan du få en inblick i hur dom kan hjälpa ditt företag att öka sin globala försäljning.
  • Exportkreditnämnden är myndigheten vars uppdrag är att hjälpa svenska företag att exportera. Besök deras hemsida för mer information.
  • Svensk Exportkredit (SEK) lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. Se på deras hemsida hur dom kan hjälpa dig att börja exportera.

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.