Få fakturan betald direkt – så funkar factoring

Börsnedgångar, höga räntor och osäkerhet inför framtiden skakar om värdsmarkanden. Samtidigt drar allt fler företag på sina betalningar, vilket skapar oro inför att sälja på kredit för många tillväxtföretag. Factoring är då en effektiv finansieringslösning – som ökar både kassaflödet och tillväxt samtidigt som kreditrisken försvinner. Experten berättar mer om hur factoring fungerar.

Vad är factoring och hur påverkas kassaflödet?

Factoring innebär att du säljer dina kundfordringar till ett finansieringsbolag. Ditt företag får därmed betalt direkt – du frigör likvida medel och ökar kassaflödet. Att förbättra likviditeten i företaget gör det enklare att ta chanser, växa och utvecklas.

– Med factoring får du loss kapital direkt vilket ger utrymme för investeringar och andra satsningar, säger Mari Hosar, Account Manager på A.B.S. Factoring som dagligen hjälper företag med tillväxtfinansiering och fakturaköp.

– Samtidigt kan du erbjuda dina kunder hela 90 dagars kredittid på fakturan, i alla fall hos oss. Vi tar dessutom över hela kreditrisken. Det är något som många företag tycker känns betryggande, särskilt i dessa tider. Du lägger över administration av fakturor på finansieringsbolaget. Det innebär att du slipper hålla koll på om din faktura blir betald i tid eller inte. Dessutom behöver inte ditt bolag hantera påminnelser eller vidta åtgärder mot obetalda fakturor.

Litet företag eller stor koncern – factoring passar alla

Utmaningen för företag ligger många gånger i att frigöra kapital för att ha möjlighet till inköp eller produktion. Ibland behöver stora inköp dessutom betalas i förskott.

– Factoring passar alla bolag som vill öka tillväxten i snabb takt. Det blir enklare att påbörja nästa projekt eller en utlandssatsning när du frigör kapital, säger Mari och berättar att A.B.S. Factoring hjälper bolag i alla storlekar, från helt nystartade till de som omsätter upp till en miljard. Vissa branscher har större behov av att frigöra kapital snabbt för att hålla igång en fungerande verksamhet.

– Det är extra fördelaktigt för branscher där produktion förekommer. Den typen av företag får ofta ligga ute med kapital på grund av långa ledtider mellan beställning, produktion och leverans. När du säljer bolagets fakturor får du hjälp med att överbrygga tiden mellan leverantörsfakturor och kundfakturor. Det blir betydligt enklare att möta kundernas efterfrågan när du inte behöver ta hänsyn till finansiella glapp.

Kom igång med factoring – i hela världen

– När vi gör en kreditbedömning tittar vi på olika saker beroende på vilken finansieringslösning ditt företag önskar, säger Mari och förklarar i enkelhet:

– Ansöker du om lån tittar vi på företagets historik. Är det en factoringtjänst du vill använda tittar vi på hur ditt företag väntas prestera framöver. Om företaget är i en stark tillväxtfas eller kan visa potential för framtiden är factoring ett bra alternativ för att öka kassaflödet.

Hon menar att vissa företag har potential att växa flera hundra procent på kort tid. Men att företaget behöver hjälp i tillväxtfasen genom att få in kapital snabbt – och därmed kunna växa i önskad takt.

– Vi tar bara ut en avgift och priset är samma oavsett var i världen du gör dina affärer. Vad det kostar just ditt företag beror på den individuella kredit- och riskbedömningen som görs, säger Mari och berättar att A.B.S. Factoring hanterar fakturaköp i över 35 länder världen över.

Är ditt företag i behov av finansiering? Kontakta A.B.S. Factoring för en skräddarsydd lösning som passar din verksamhet.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.