Factoring – ett bra finansieringsalternativ

För många företagare har våren och sommaren handlat om att klara av vardagen och stor fokus har legat på allmän krishantering. Likviditeten har haft hög prioritet och så även att få igång försäljningen igen. I denna intervju ger A.B.S. koncernchef, Thorsten Klindworth, sin prognos över de kommande månaderna och berättar mer om factoring som ett bra finansieringsalternativ och komplement till annan finansiering.

Likviditetshantering har blivit allt viktigare för företagare som en direkt konsekvens av Coronautbrottet, har du märkt av en ökad efterfrågan för factoringtjänster?

– Det statliga stödet har varit betydande på många sätt och direkt avgörande för företag inom vissa branscher för att säkra likviditeten och verksamheten på kort sikt. Men hur framtida stödpaket kommer att se ut vet ingen, och många oroar sig över vad som kommer att hända när stödet försvinner helt. Det kommer bli allt viktigare för företag att ha olika typer av finansiering och undvika att vara beroende av enbart sin husbank.

– Nu efter sommaren då försäljningen börjat komma igång igen och stabiliserats, samtidigt som många stödåtgärder börjar ta slut, märker vi av en ökad efterfrågan på våra factoringtjänster. Fakturafinansiering som verktyg för att öka rörelsekapitalet är en viktig del i finansieringsmixen och ett bra komplement för att stabilisera likviditeten även på lång sikt.

För vilka företag och branscher är factoring ett bra finansieringsalternativ?

– Jag skulle säga att factoring ett bra finansieringsalternativ för både små och medelstora företag. De flesta factoringleverantörer erbjuder endast tjänsten i den kommersiella sektorn, dvs där företag fakturerar andra företag (så kallad B2B factoring). Men B2C-factoring blir allt vanligare. Företag inom produktion och tillverkning har länge använt sig av fakturafinansiering men vi märker att det blir allt vanligare även inom tjänstesektorn.

– I princip är factoring lämpligt för alla typer av företag och branscher, förutsatt att det som faktureras är för levererade varor och tjänster. Företag som har affärsmodeller som innebär delfakturering av projekt eller som erbjuder fri rätt till returer och liknande är mindre lämpligt för denna typ av finansiering.

Vilka är det största fördelarna med factoring enligt dig, förutom ett ökat rörelsekapital? 

– Med factoring är företagets likviditetsplanering inte längre beroende av kundernas betalningsbeteende, utan kapitalet som är bundet i kundfordringarna frigörs omedelbart. Det ökade rörelsekapitalet kan användas för att återinvestera i produktionen eller återinvesteras i operativ tillväxt. Factoring kan även spara kostnader då det ger finansiellt utrymme för förhandlingar med leverantörer och konkurrensfördelar med möjlighet att kunna erbjuda kunderna att betala på kredit utan ökad risk.

Vad kostar fakturaköp och hur snabbt kan företagare få betalt?  

– Pengarna betalas vanligtvis ut inom 24 timmar efter att fakturan har skickats. Kostnaderna för factoring består av en factoringavgift och en ränta. Avgiften varierar och beror på företagets omsättning, affärsmodell och slutkundernas kreditvärdighet och täcker all service runt fakturahantering såsom uppföljning och inkasso samt för risken för osäkra fordringar. Det kan ta lång tid för ett företag att återhämta sig från en kreditförlust med factoring slipper företaget oroa sig över kreditrisken.

– Räntesatsen för förskottsbetalning är för närvarande mellan p.a. 2,5 – 6,0%. Kostnaden för factoring måste väga upp för fördelarna vilket det alltid gör om företaget kan dra nytta av ökad likviditet, kreditförsäkrade affärer och outsourcing av påminnelsehantering och inkasso.

Har villkoren för factoring påverkats av den turbulenta våren och hur kommer det att se ut i höst?

– Många försäkringsbolag har blivit allt mer restriktiva vilka kreditgränser som beviljas inom de mest drabbade industrierna. Per idag så ligger vi kvar på samma ränta som tidigare men jag misstänker att avgifterna kommer att behöva höjas den närmaste tiden då risken på marknaden har ökat som i sin tur påverkar riskpremierna, avslutar Thorsten.

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.