Skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning

Allt fler företag använder factoring som en del i deras finansiella strategi för tillväxt. Men vad menas med factoring, fakturabelåning, och fakturaköp – med eller utan regress? Kärt barn har många namn och dessa tjänster blandas ofta ihop. Vi reder ut begreppen nedan en gång för alla.

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för olika former av Fakturafinansiering där Fakturaköp och Fakturabelåning är de vanligaste. Enkelt förklarat innebär därför factoring att ett företag säljer eller belånar sina fakturor hos ett finansbolag, som ett sätt att finansiera verksamheten.

Fakturabelåning

Fakturabelåning som finansieringsform är väldigt likt ett vanligt banklån. Fakturorna pantsätts hos finansbolaget och utgör på så sätt en säkerhet för lånet. Vanligen belånas ca 70-80 % av fakturabeloppet och betalas ut i regel samma dag eller dagen efter. När slutkund betalat fakturan utbetalas resterande belopp. Finansbolaget sköter sedan bokningarna av inbetalningarna.

Med fakturabelåning står fortsatt företaget för kreditrisken och fakturorna ligger kvar i balansräkning. Om slutkunden inte betalar fakturan så går den tillbaka till företaget som själv måste driva in den. Fakturabelåning passar därför generellt bäst för företag som är villiga att själv bära kreditrisken och som säljer till finansiellt starka slutkunder.

Fakturaköp

Vad är då skillnaden med Fakturaköp? Vid fakturaköp köper factoringbolaget företagets fakturor vilket innebär att fakturan försvinner från företagets balansräkning. Detta innebär att företaget både uppnår högre likviditet och kan stärka nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad.

Det finns två typer av fakturaköp, med eller utan regress. Säljs fakturan med regress går fakturan tillbaka till företaget vid utebliven betalning, och företaget blir då skyldigt att återbetala factoringbolaget fakturabeloppet.

Fakturaköp utan regress innebär att finansbolaget tar över kreditrisken och även sköter indrivningen av försenade betalningar, samt eventuell kravhantering. Fakturaköp utan regress passar därför företag som växer fort eller expanderar på nya marknader och som då behöver riskavtäckning, administrativ avlastning  och en pålitligt finansiering som växer i samma takt som den ökad omsättning.

A.B.S. Global Factoring

Vi på A.B.S. Factoring tillhandahåller Full Service Factoring, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering så som fakturaköp, kreditupplysning, fakturaservice, påminnelseservice, inkasso, och kreditförsäkring. Vårt samarbete börjar med ett samtal, ring oss så sätter vi oss in i din affär.

Telefon: 08- 12 21 24 27
epost: info@absfactoring.se

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.