Få en bra start på nästa år

Årsskiftet börjar närma sig. För de flesta företag innebär det även slutet av räkenskapsåret och årsredovisningen för 2020 ska upprättas. Årets resultat ska redovisas och kommer sätta kursen för det kommande året. Då banker och andra finansiella institut fattar sina kreditbeslut baserat på balansräkningen är det nu viktigare än någonsin att ha finansiering på plats för kommande år. 

Corona-pandemin har haft en betydande påverkan på försäljningsutvecklingen för de flesta företag. Många företag redovisar förluster och har därför tvingats göra förändringar i sitt eget kapital. Så länge regeringen beviljat statligt stöd har vissa branscher fått en del av finansieringen säkrad. Huruvida revisorer kommer att godkänna årsredovisningen för 2020 är fortfarande ett orosmoment för många då finansieringen för 2021 först måste säkerställas.

De företagare som litar på utökade eller nya banklån kan bli besvikna. Bankerna förväntas vara mer restriktiva att låna ut pengar nästa år. Framförallt till företag som inte uppnått sina mål eller som redovisar stora förluster 2020. Företagare får även räkna med strängare villkor och rapporteringskrav, trots hållbara och bra affärsmodeller.

Förbättrar både finansieringen och nyckeltalen

Finansieringsalternativ såsom leasing eller factoring som byggstenar kan både förbättra kreditvärdigheten och samtidigt säkerställa finansieringen.

– Av erfarenhet från tidigare kriser spelar flexibilitet och diversifiering av finansiering en avgörande roll för att säkra framtida tillväxt. Jag är övertygad om att de företagare som har en smart finansieringsmix kommer vara vinnarna 2021. Alternativa finansieringsverktyg är nyckeln till framgång här , säger Thorsten Klindworth, Koncernchef för A.B.S. Global Factoring

Sale och Leaseback finansiering

Vilket finansieringsverktyg som kan bidra mest beror på företags situation och förutsättningar. En så kallad ”Sale och Leaseback finansiering” är lämplig för företag som har värdefulla tillgångar som består av maskiner eller produktionsutrustning, som då säljer dessa till ett finansieringsföretag som i sin tur hyr tillbaka den.

Factoring utan regress

För de företag som har mycket utestående fordringar är det värt att ompröva balansräkningen med hjälp av factoring. Factoring ökar likviditeten och förbättrar rörelsekapitalet. Det gör det lättare att uppfylla soliditetskraven och ökar chanserna att få utökade lån av bankerna. Med fakturaköp utan regress är företaget dessutom skyddat mot kreditförluster då kreditrisken går över till finansbolaget.

Gör jobbet innan årsskiftet

Än är det inte försent att optimera balansräkningen för 2020. Alternativa finansieringsalternativ såsom factoring och leasing är bra och smarta verktyg, framförallt för de företag som behöver både en snabbt och långsiktig finansieringslösning för kommande år. Börja på lösningen redan idag.

 


Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?  Kontakta oss så sätter vi oss in i din affär.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.