Förbättra nyckeltalen inför årsskiftet med fakturaköp

Årsskiftet närmar sig och det är hög tid att ta ställning till hur företagets resultat skall redovisas. Hur ni redovisar resultatet får olika effekter och du kan med några enkla knep frigöra bundet kapital och förbättra nyckeltalen. Vad är mest lämpligt för din verksamhet? 

Om du planerar att genomföra stora investeringar där nya eller större banklån kommer att behövas, är det en klar fördel att kunna visa upp ett bra resultat för 2022.  Är du ägare av företaget och går i säljtankar, kan det vara en god idé att trimma till nyckeltalen för att visa på styrka på marknaden.

Frigör bundet kapital

Många företag sitter på mycket kapital som är bundna i kundfordringarna. Med fakturaköp kan du enkelt frigöra bundet kapital och flytta detta från balansen till resultatet. När du säljer dina fakturor förvandlas kundfordringarna till försäljningsintäkter och din kassa ökar. På så sätt ökar du bolagets rörelsekapital utan att öka belåningsgraden. Se till att finansbolaget erbjuder fakturaköp utan regress, samt att de även kan köpa dina utländska fakturor för maximal finansieringsgrad.

Tidigarelägg faktureringen

Med fakturaköp får du betalt direkt vid leverans vilket innebär att du kan erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor utan att påverka ditt resultat i 2022. Genom att kunna erbjuda förlängd kredittid, upp till 90 dagar, kan du förhandla med dina kunder om tidigareläggning av inköp och fakturering under december och samtidigt öka din konkurrenskraft.

Förbättra företagets soliditet

Om du använder kapitalet som frigörs med fakturaköp till att minska företagets lån och skulder, förbättrar du företagets soliditet. Detta eftersom att andelen eget kapital kontra skulder ökar. På så sätt kan du förbättra nyckeltalen och företagets kreditbetyg och ger dig bättre förhandlingsläge gentemot din bank och andra finansiärer.

Så kan vi på A.B.S. Global Factoring hjälpa ditt företag.

Vi är specialiserade på företagsfinansiering via fakturaköp och hjälper dagligen ambitiösa tillväxtföretag med likviditet och riskavtäckning. Vill du veta mer om fakturaköp och hur det kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss på 08-122 124 20 eller sales@absfactoring.se så berättar vi mer.

Prata med oss, så hjälper vi till!

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.