”Bolag med fin potential ansöker om konkurs helt i onödan”

Trots fint väder och högsommarvärme var juli i år en dyster månad för svenskt näringsliv. Totalt registrerades 545 aktiebolag i konkurs och är den högsta siffran på över 20 år sedan Creditsafes mätningar började 1998. I augusti månad fortsatte den negativa trenden och total för årets åtta första månader uppgick antalet konkurser till 4 769 företag, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Men finns det något som företagare kan göra för att undvika att sätta bolaget i konkurs? Vi har talat med Marcus Wenner, VD för Svensk Företagsrekonstruktion, om hur en rekonstruktion går till.

”Företagares rädsla för konkurs är så stor att många agerar på ett sätt som gör att risken för detsamma ökar vid minsta lilla svacka i företaget. Det riskerar att bli en självuppfyllande profetia”, säger Marcus Wenner, VD för Svensk Företagsrekonstruktion.

För lite kunskap och information

En av de största utmaningar som rekonstruktionsbranschen står inför är att sprida information om företagsrekonstruktioner. Regelverket som det ser ut i dag ger bolag ett bra skydd och bra möjligheter för att vänta en negativ trend, självklart kan det förbättras, men det största problemet i dag är enligt Marcus att det inte används i tillräcklig mån. ”Mängder med bolag med fin potential ansöker om konkurs helt i onödan, vilket leder till en stor värdeförstöring och i värsta fall stora ekonomiska risker för bolagets ägare och ledning”, menar Marcus Wenner

Nästan alla typer av bolag kan genomföra en företagsrekonstruktion

Spannet på vilka som får ansöka om företagsrekonstruktion är stort och går i princip från ett bolag med enorma skulder och utan kassa där skuldavskrivningen blir påtaglig till ett bolag som i praktiken är skuldfritt men behöver ett betalningsanstånd. I det förra fallet behövs ofta nytt kapital införas och processen tenderar att bli lite längre. I det senare fallet så är ofta företagsrekonstruktionen mycket friktionsfri och handlar i mångt och mycket om ett lagstadgat betalningsanstånd och att man säkrar löneutbetalningarna till de anställda genom den statliga lönegarantin och tillser att de skulder som förfaller till betalning hanteras på ett korrekt sätt.

”Genom en ansökan om företagsrekonstruktion så ges ett lagstadgat betalningsanstånd avseende samtliga skulder, vilket syftar till att ge bolaget som befinner sig under en rekonstruktion tid till att kunna hantera och vända den ekonomiska situation de befinner sig i”, berättar Marcus Wenner.

Bra att veta gällande skulderna

I de bolag som dras med en så kallad skuldbörda så är en av de viktigaste delarna av rekonstruktionsarbetet att få till ett ackord och nedskrivning av de oprioriterade skulderna. Till de oprioriterade skulderna räknas, förutom de allra flesta leverantörsskulder, också andra inlånade medel utan förmånsrätt, förfallen och upparbetad skatt samt delar av den statliga lönegarantin. Eftersom det är möjligt att skriva bort 75 % av de sammanlagda skulderna i ett ackord så ges det rekonstruerade bolaget en bra chans till nystart och en mer hanterlig skuldbörda. De bortskrivna delarna i ackordet, den så kallade ackordsvinsten, återställer också i de allra flesta fall ett eventuellt negativt eget kapital vilket gör en rekonstruktion till ett utmärkt sätt att hantera en kontrollbalansräkningssituation under en rådrumstid.

Under en företagsrekonstruktion så skall det rekonstruerade bolaget betala alla sina löpande kostnader. Till detta ges utrymme till genom att länsstyrelsen under en period avlastar bolaget dess lönekostnader genom den statliga lönegarantin.

Finansiering är ofta den sista pusselbiten

Att ett bolag har rätt typ av finansiering är ofta nyckeln, både till att företagsrekonstruktionen kan genomföras på ett bra sätt och för den framtida driften av verksamheten. Eftersom de flesta bolag i alla branscher har ojämna betalströmmar så behövs en långsiktig finansieringspartner för att kunna klara sämre perioder utan att det ska behöva tvinga bolaget och dess ägare till kortsiktiga ekonomiska beslut eller dyra tillfälliga finansieringslösningar, avslutar Marcus Wenner.

Om Svensk Företagsrekonstruktion AB

Svensk Företagsrekonstruktion AB är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget FrontOffice Nordic AB och fungerar som ombud för bolaget som genomgår en företagsrekonstruktion. De har som huvudsaklig uppgift att stödja bolagets ledning i lönsamhetsarbetet och avlasta organisationen i de delar som berörs av företagsrekonstruktionen samt att tillse att bolagets intressen inte förbises under rekonstruktionsprocessen.

 


 

A.B.S. Factoring erbjuder likviditet och trygghet

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på företagsfinansiering och stödjer dagligen företag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ökat rörelsekapital, kontakta oss.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.