Factoringföretag för företag inom alla branscher

Vi på A.B.S. Global Factoring är ett factoringföretag som erbjuder finansiering och komplett kreditskydd för såväl svenska som utländska affärer. Med oss som factoringpartner kan du förbättra din likviditet och öka ditt företags tillväxt på en global marknad.

Vi erbjuder Fakturaköp – Full Service, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering så som fakturaköp, kreditupplysning, kreditförsäkring, fakturaservice, påminnelseservice och inkasso.

Fakturaköp inom hela Europa

Våra företagskunder sträcker sig idag från ambitiösa start-ups till börsnoterade företag. Vår styrka är vårt globala nätverk och vi erbjuder fakturaköp för kundfordringar utställda till företag inom alla OECD:s  medlemsländer, något som skiljer oss från andra factoringföretag i Sverige.

Vi har lång erfarenhet av fakturaköp och ett stort kunnande om de hinder våra företagskunder ställs inför. Vi anlitas därför av företag som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller exporterar.

Enkelt att teckna, smidigt att komma igång

Vårt samarbete börjar med ett samtal, ring oss så sätter vi oss in i din affär. Inget företag är för litet för oss. Tillsammans med din personliga kontakt hos oss tar vi fram den bästa lösningen för ditt företag. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan fakturaköp på en global marknad.