Finansiering för export- och tillväxtföretag

Vi på A.B.S. Global Factoring är ett factoringföretag som erbjuder finansiering och komplett kreditskydd för såväl svenska som utländska affärer. Med oss som factoringpartner kan du förbättra din likviditet och öka ditt företags tillväxt på en global marknad.

Vi erbjuder Fakturaköp – Full Service, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering så som fakturaköp, kreditupplysning, kreditförsäkring, fakturaservice, påminnelseservice och inkasso.

Fakturaköp inom hela Europa

Våra företagskunder sträcker sig idag från ambitiösa start-ups till börsnoterade företag. Vår styrka är vårt globala nätverk och vi erbjuder fakturaköp för kundfordringar utställda till företag inom alla OECD:s  medlemsländer, något som skiljer oss från andra factoringföretag i Sverige.

På A.B.S. Factoring har lång erfarenhet av fakturaköp och ett stort kunnande om de hinder våra företagskunder ställs inför. Vi anlitas därför av företag som önskar en enklare administration, har säsongsvariationer, expanderar eller exporterar.

factoringforetag

Fler och säkrare affärer med A.B.S. som factoringföretag

Med vår garanti i ryggen är du säker på att du alltid får betalt, vi tar över hela kreditrisken när vi finansierar dina affärer. Vid nya affärsrelationer kan vi dessutom ge dig förhandsbesked om kreditlimit så att du tryggt kan acceptera nya affärer. Med våra tjänster blir steget ut på nya marknader inte så stort.

Erbjud konkurrenskraftiga villkor

Som exporterande företag är det inte ovanligt med långa ledtider vilket ställer höga krav på företagets likviditet. Samtidigt kan konkurrenskraftiga villkor vara helt avgörande för att få igenom en affär. Med oss som ditt factoringföretag slipper du agera bank när kunderna efterfrågar längre betalningsvillkor.

Enkelt att teckna, smidigt att komma igång

Vårt samarbete börjar med ett samtal, ring oss så sätter vi oss in i din affär. Inget företag är för litet för oss. Tillsammans med din personliga kontakt hos oss tar vi fram den bästa lösningen för ditt företag. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan fakturaköp på en global marknad.