Öka försäljningen och frigör resurser

Året börjar närma sig sitt slut och det är dags att planera för kommande årets möjligheter. Här kommer några konkreta tips över hur du kan öka tillväxten 2020.

Expandera på nya marknader

Har du anpassat dina produkter till olika målgrupper men missat att tänka utanför Sveriges gränser? Att anpassa sina processer för att börja sälja utanför Sverige behöver inte var svårt eller krångligt och det finns mycket att vinna för de företag som vågar ta steget ut.

Erbjud längre kredittid

Alla företag behöver vara likvida, även dina kunder. Analysera ditt kassaflöde och se om det finns utrymme för att erbjuda längre betalningsvillkor. Detta kan vara en avgörande konkurrensfördel för nya eller större affärer.

Outsourca resurskrävande aktiviteter

Vilka interna processer kräver mycket resurser? Många företag är baktunga och lägger mycket tid på administration istället för att fokusera på nya affärer. Analysera ditt företags processer, kanske kan ni outsourca resurskrävande aktiviteter såsom fakturering och påminnelsehantering etc.

Ha koll på dina nya och befintliga kunder

Att ha en fungerande rutiner för kreditvärderingen av nya kunder är ofta en självklarhet inom många verksamheter men många många glömmer kredituppföljning av sina existerande affärsrelationer. Om en kund får ekonomiska svårigheter bör du snabbt agera och undvika att sälja på kredit. Genom att lägga upp en kreditbevakning på kunderna håller du löpande koll på förändringar hos kunden och kan i god tid få en signal om att något inte står rätt till.

Frigör kapital för ökad produktion

Långa ledtider och kapitalkrävande projekt kan ibland leda till att företag tvingas neka stora affärer då likviditeten inte hänger med. Ett enkelt sätt att öka likviditeten är att använda dina egna kundfordringar och ta hjälp av factoring. Till skillnad från banklån så behöver du inte betala tillbaka pengarna då det redan är dina. För växande företag som behöver investera i nya affärer för att öka tillväxten är factoring ett effektivt verktyg för att aktivt arbeta med sin balansräkning.

Så kan vi på A.B.S. Global Factoring hjälpa ditt företag.

Vi är specialiserade på företagsfinansiering via fakturaköp och hjälper dagligen ambitiösa tillväxtföretag med likviditet och riskavtäckning så att de kan att öka tillväxten. Vill du veta mer om fakturaköp och hur det kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss på 08-122 124 20 eller info@absfactoring.se så berättar vi mer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.