Hyra eller leasa? Gör bättre affärer med rätt finansiering

Står ditt företag inför ett stort inköp av maskiner eller utrustning? A.B.S. Factoring tillsammans med Nordic Finance ger tips på smarta finansieringslösningar som behåller god likviditet i bolaget.

Det är en utmanande tid för många av Sveriges företag. Vilka utmaningar du står inför just nu beror till stor del vilken bransch du verkar i. Men troligtvis har osäkerheten på marknaden fått dig att börja strama åt för att bibehålla god likviditet och inte binda kapital.

Nu gäller det att säkra att du inte går miste om några affärer på grund av ekonomisk försiktighet. Du behöver bibehålla likviditeten, samtidigt som företaget inte får tacka nej till affärer eller uppdrag. Detta gör du genom att hitta alternativa finansieringslösningar för den utrustning du behöver.

Nordic Finance, som är samarbetspartner till A.B.S. Factoring, menar att det finns många fördelar med att hyra eller leasa.

– Jag rekommenderar att man alltid tittar på ett hyres- eller leasingalternativ i samband med att inköp diskuteras. En månadskostnad är helt enkelt lättare att ta till sig, säger Oscar De Gysser, finansieringsexpert på Nordic Finance.

Fördelar med leasing – för olika branscher

Genom hyres- eller leasingavtal kan du få tillgång till utrustningen utan att behöva betala en stor kontantsumma direkt. Istället får du en fast månadskostnad, och längden på avtalet kan konstrueras efter den tidsperiod som passar dig bäst. Ett tips är också att se över om du kan ändra redan lagda köpordrar till leasing eller hyra istället. Då kan du fortfarande få tillgång till utrustningen nu men bibehåller likviditeten.

– Det kan finnas flera anledningar till varför ett kontantköp inte är aktuellt. Det kan handla om företagets unika finansiella förutsättningar. Kanske behöver ditt företag en baktung investering för att betala mindre i början och kunna öka betalningarna mot slutet av avtalet, förklarar Oscar och fortsätter:

– Eller så driver du en säsongsbaserad verksamhet och behöver stafflad betalningsplan, exempelvis om du har en golfklubb eller skidanläggning.

Analysera bolagets behov

Fundera på vilket finansieringsupplägg som passar just din verksamhet och dina förutsättningar bäst. Det kan exempelvis handla om att få en senarelagd avtalsstart, där du börjar att betala av utrustningen först efter till exempel sex månader. På så sätt kan du fortfarande göra investeringen nu men skjuta på utgifterna.

Andra sätt att möta företagets behov är att teckna ett leasingavtal som sträcker sig över en längre period för att sprida ut kostnaden, att ditt leasingkontrakt innehar ett högre restvärde eller att du korttidshyr din utrustning.

– När du analyserar ditt företags behov kanske du inser att en något dyrare maskin är ett mycket bättre val och passar din verksamhet bättre. Men backar eftersom kontantpriset blir lite högre. Genom att istället se över en månadskostnad blir investeringen inte lika betungande, säger Oscar.

Cirkulärekonomi är bättre för miljön

Enligt Oscar De Gysser finns ett annat viktigt skäl till att företag bör skippa köpet – nämligen miljöaspekten.

– I dagens samhälle konsumerar vi så otroligt mycket i onödan. Tänk bara på alla mobiler du troligtvis har köpt, som efter två år hamnar i byrålådan eftersom du skaffar en nyare modell.

Liknande öde möter mycket av det vi köper idag, både som privatpersoner och på företag.

– Jag skulle vilja uppmuntra alla företag att börja tänka utifrån cirkulärekonomi, oavsett om du är leverantör eller slutkund. Detta kräver förståelse för utrustningen och dess livscykel. Även flexibla lösningar för när det är dags att byta ut utrustningen och se till att den återanvänds eller återvinns. Får man till detta flöde finns det många miljöfördelar med att hyra eller leasa istället för att köpa.

Hyra eller leasa?

Men det kan vara bra att veta om ditt företag bör hyra eller leasa utrustning. De påminner mycket om varandra och det finns ingen redovisningsmässig skillnad. Men vissa saker lämpar sig bättre att hyra eller att leasa.

– Egentligen är det ganska enkelt. Vill kunden äga utrustningen när avtalet är slut så ska denne leasa. Är det viktigare med flexibiliteten och möjligheten att kunna byta ut eller uppgradera utrustningen är det lämpligare att hyra den, förklararar Oscar.

Han lyfter entreprenadmaskiner som ett konkret exempel och ställer det mot IT-utrustning till kontoret.

– När ett entreprenadföretag vill investera i en maskin är oftast syftet att äga den i slutändan, och då skulle jag rekommendera leasing. Då vet kunden restvärdet och kan köpa loss den efter avtalets slut, säger han och fortsätter:

– Men IT-utvecklingen däremot går så snabbt idag att datorer som företag skaffar kan vara gamla efter två, tre år. Så när avtalstiden är slut har man antagligen inget intresse av att behålla datorerna, utan vill lämna tillbaka dem och istället hyra nya, mer moderna datorer. Då är det perfekt att hyra istället för att leasa.

När du i fortsättningen tar in offerter på ny eller begagnad utrustning, se över möjligheterna för ett hyres- eller leasingavtal. Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med rätt finansieringslösning.

FAKTA HYRA & LEASING:

  1. När du hyr eller leasar är det som regel inga startkostnader (ingen insats
    eller förskottsbetalning).
  2. Momsen är avdragsgill direkt.
  3. Balansräkningen belastas inte. Därmed påverkas inte företagets långsiktiga betalningsförmåga negativt.
  4. Hyres- och leasingkostnaden är avdragsgill.
  5. Fasta månadsavgifter gör budgetering och planering av den kortsiktiga betalningsförmågan enklare.
  6. När avtalstiden är över kan du välja vad nästa steg blir.
  7. Du blir en del av cirkulärekonomin och bidrar till ett mer hållbart företagande.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.