Inflation – så påverkas ditt företag (och så skyddar du ditt kapital)

Ökad efterfrågan på varor, höga energipriser och flaskhalsar i leveranskedjor ligger bakom en stigande inflation. Men hur påverkas ditt företag av inflation – och hur skyddar du bolagets kapital under tiden? 

Just nu är inflationen i Sverige den högsta på över 30 år. Det beror på olika orsaker, där höga energipriser, ökad efterfrågan på varor, kriget i Ukraina och efterdyningar av pandemin är några exempel. Som företagare är det viktigt att vara medveten om hur inflationen påverkar bolagets ekonomi, och vad man kan göra för att skydda bolagets kapital under tiden som inflationen är hög.

Så påverkas ditt företag av inflationen

Att pengavärdet minskar och att efterfrågan på tjänster och produkter således blir mindre har stor påverkan när man driver bolag, inte minst om man är småföretagare. Som ägare av ett litet eller medelstort bolag i Sverige är det praktiskt taget oundvikligt att känna av effekten av inflationen. Större och ökade kostnader av olika slag tenderar att ha stor inverkan på företagets ekonomi och orsaka sämre kassaflöde.

Några exempel på orsaker till högre kostnader i inflationstider:

●  Längre leveranstider (flaskhalsar i leveranskedjor)

●  Personalkostnader

●  Fraktkostnader

●  Höga elpriser (tvingar företagen att öka sina egna priser)

●  Högre ränta (dyrare lån)

Skydda bolagets kapital under inflation – 5 tips:

Trots att den höga inflationen skapar en orolig och tuff tillvaro för många företagare, finns det åtgärder att ta till för att skydda bolagets ekonomi.

1. Ta höjd för sämre tider och planera inköpen

Du har säkert hört det förut – men att ha god framförhållning är A och O. Se över företagets ekonomi hanteras internt, kan ni minska utgifterna någonstans? Går det att planera inköpen bättre?

2. Se över bolagets energiförbrukning

En god och minst sagt aktuell idé är att se över företagets elavtal och energiförbrukning. Går det att vidta åtgärder för att få ner elkostnaderna? Undersök om ni kan få ta del av olika slags stöd – i många branscher finns det exempelvis stödpaket inom grön omställning man kan ansöka om.

3. Kompetensutveckla och sätt värde på din personal

Personalkostnader är vanligtvis en stor del av företagets budget, och i oroliga tider är det extra viktigt att måna om sina anställda för att få behålla värdefull arbetskraft. Det är dyrt och svårt att få tag på kvalificerad kompetens, så satsa på den personal du har och erbjud, om möjligt, kompetensutveckling.

4. Investera i fonder och aktier

Många småföretagare väljer att investera delar av företagets pengar i fonder och aktier. Det här kan visserligen ses som ett långsiktigt alternativ för att ge bolaget bättre förutsättningar, så var extra noggrann med att hitta säkra aktier som inte innebär för höga risker. Särskilt då även börsen är skakig i oroliga tider.

5. Omförhandla villkor med era leverantörer

Det finns alltid utrymme till förbättring i de avtal man skriver, så även i inflationstider. Leverantörskontrakt kan vara en stor del av bolagets höga externa kostnader, så se till att leta efter möjligheter att förhandla och förbättra era villkor.

Hur kan vi hjälpa ditt företagande?

A.B.S. Factoring erbjuder finansieringslösningar, så som exportfinansiering, fakturaköp, orderfinansiering eller företagslån, för företag inom alla branscher. Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som matchar ditt bolags behov.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.