Kundkännedom – skillnaden mellan en bra affärsrelation och en kreditförlust

Att veta vem man gör affärer med kan verka vara en självklarhet men så är inte alltid fallet. Att inte ha kundkännedom, det vill säga ha fel identitet på kunden medför inte bara extra handläggning för ekonomiavdelningen utan kan i värsta fall innebära en kreditförlust för företaget. Nedan följer fyra konkreta råd hur du kan kontrollera och löpande upprätthålla god kundkännedom.

1. Verifiera alltid organisationsnumret / VAT nummer

Varumärke, koncern eller företagsnamn? Många företag har komplicerade företagsstrukturer och utländska bolag kan registrera snarlika företagsnamn. Verifiera därför alltid organisationsnumret så att du garanterat vet vem som bär ansvaret för att du verkligen får betalt.

2.  Kontrollera vem som kan ingå avtal

Om ett avtal ingås av fel person är risken stor att avtalen inte är giltigt. Ofta tecknas företagen av styrelsen eller några utvalda ledamöter ur styrelsen. Dessutom kan VD:n ha behörighet att teckna avtal som anses vara löpande förvaltningsåtgärder men även andra personer i en organisation kan ges behörighet. Om du är minsta tveksam så fråga efter en fullmakt eller säkerställ behörighetskedjan på annat sätt.

3. Uppdatera dina kundregister löpande

Är dina kundkort fullständiga? Finns telefonnummer och är alla e-postadresser korrekta? Information kan snabbt bli gammal och företag kan över tid både byte ägare och sin verksamhet. Genom att upprätta en rutin för att kontinuerligt uppdaterat dina kundregister får du inte bara kontroll över din nya och befintliga kunder, du undviker dessutom att viktigt information försvinner om den medarbetare skulle byta arbetsplats samt säkerställer att ni efterföljer GDPR.

4. Se till att någon har ansvaret

För att ditt företag ska ha levande rutiner är ett tips att utse en person som är ansvarig över hur och att företaget dokumenterar och uppdaterar kunddatan kontinuerligt. Idag finns även bra hjälpmedel såsom CRM-system som är direkt uppkopplade mot offentliga register.

Tips på bra länkar för bolagsverifiering

 


 

A.B.S. Factoring erbjuder likviditet och trygghet

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på företagsfinansiering och tillhandahåller Full Service Factoring, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering så som fakturaköp, kreditupplysning, fakturaservice, påminnelseservice, inkasso, och kreditförsäkring. Hur kan vi hjälpa ditt företag? Kontakta oss.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.