Så tar du in ”rätt kapital” för bolagets behov

Det krävs mer än hårt arbete och höga ambitioner för att förverkliga en bra affärsidé – eller expandera. Att få in kapital i bolaget är ofta en förutsättning för att satsa på tillväxt. Men vad är viktigt att tänka på inför kapitalanskaffning? Här är några tips att tänka på innan du tar in kapital.

Som bolag behöver man vara väl förberedd inför kapitalanskaffning. Rätt kapital i rätt skede kan vara avgörande för ditt bolag, och för dig som entreprenör. Kapitalanskaffning kan vara en utdragen och utmanande process. Så det gäller att välja rätt metod för ditt bolags behov och i sin tur ha tajming.

Ha ett tydligt syfte innan du tar in kapital

Först och främst ska du komma underfund med varför du tar in kapital, och i vilket stadie ditt företag befinner sig. Behövs det kapital för att exempelvis ta sig in på en ny marknad, tillsätta ny kompetens eller för att expandera? Det är viktigt att utreda innan du står inför en kapitalinjektion i bolaget. Då blir det enklare både för dig som företagsägare och för dina potentiella investerare att komma fram till en ömsesidigt bra deal.

Vilken typ av kapitalanskaffning passar ditt bolag?

Kapitalanskaffning kan ske på olika sätt. Som bolag kan man söka sig till både investerare, affärsänglar, Venture Capital-fonder, crowdfunding och andra aktörer för att få finansiering. Det beror också på vad du som ägare av bolaget har för förväntningar av din kapitalanskaffning. Vill du även få in kunskap i form av delägare bör du överväga exempelvis affärsänglar. Eller vill du ha fortsatt totalt ägandeskap av ditt bolag? Då bör du titta närmare på portfoliofactoring.

Affärsänglar – du får även in kunskap

Privatpersoner med en stor dos kunskap, starkt kapital och som ofta investerar i små bolag kallas för affärsänglar. Affärsänglar har vanligtvis ett stort nätverk av värdefulla kontakter som kan vara väl till hands. En affärsängel vill ofta ha ägandedelar och insyn i bolaget, vilket både kan vara en för- och nackdel beroende på hur bolagets vision ser ut. Det är inte ovanligt att en affärsängel blir mer än bara en investerare, snarare delägare, och är med och påverkar samt fattar beslut.

Riskkapital i tidigt skede – kan ta högre risk

Investeringsfonder som går in med kapital i onoterade bolag kallas för private equity. Här i Sverige finns ett stort utbud av riskkapitalister som vill investera i små- och medelstora företag (SME). Många onoterade bolag söker sig till Venture Capital-fonder, riskkapitalaktörer, som i ett tidigt skede investerar i små och medelstora bolag.

Precis som titeln avslöjar är VC-fonder ofta beredda att ta höga risker, men de ställer också höga krav och vill ha god insyn i bolagets ekonomi. Det är således viktigt att bolaget och VC-fonden har samma vision så att förväntningarna är på samma nivå. Venture Capital-fonders investeringar är ofta tidsbegränsade, en aspekt som är bra för bolaget att ta i beaktande.

Crowdfunding – populärt för små och medelstora boalg

För många små och medelstora bolag är crowdfunding ett allt mer populärt sätt att söka investering på. Crowdfunding innebär att finansiärer, både privatpersoner och företag, kan bidra med kapital till bolaget via en crowdfunding-plattform. Själva idén med crowdfunding är att många bidrar med mindre summor för att gemensamt hjälpa till med kapital.

Det viktigaste när det kommer till crowdfunding är att de som investerar får veta vad de faktiskt investerar i. Någon form av avkastning är vanligt, exempelvis att de får ägandedelar i bolaget, rabatt på tjänsten eller varorna, eller liknande. Det här är ett bra sätt att söka kapital på om man är nyfiken på om ens bolags tjänster är efterfrågade.

Portfoliofactoring – för dig som inte vill sälja andelar av bolaget

Ett smidigt alternativ till ekonomisk förstärkning i ens bolag är factoring. Factoring innebär att man som entreprenör säljer sina fakturor till ett företag, som A.B.S. Factoring, som i sin tur ansvarar för fakturahanteringen och administrationen och risken för utebliven betalning.

Factoring är ett utmärkt alternativ för bolag som växer och behöver öka rörelsekapitalet. Framför allt för att man inte behöver skuldsätta sig eller ge bort aktier, som man vanligtvis annars behöver göra om det är en investerare som bidrar med kapital. Många tänker kanske att factoring är finansiering av enstaka fakturor, men portfoliofactoring med A.B.S. Factoring är en typ av strukturerad finansiering som möjliggör ett ökat rörelsekapital och fortsatt totalt ägandeskap av bolaget.

 


Hur kan vi hjälpa ditt företagande?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering och fakturaköp. Vårt mål är att ge dig förutsättningarna för att ta chanser, växa och utvecklas i och utanför Sverige. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan använda portfoliofactoring för att få in kapital i bolaget.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.