Få koll på era intäkter och utgifter

Förändrade betalningsvillkor, minskad omsättning och inköpspriser – hur påverkas företagets likviditet under vissa perioder och av vad? Att ha koll på kassaflödet handlar inte bara om överlevnad, utan även om att bättre förstå hela verksamheten och hur pengarna kan användas smartare. 

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är ett bra verktyg för att enkelt visa företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret. Vid beräkning av kassaflöde görs en uppställning av inbetalningar och utbetalningar, och visar hur företagets likvida medel har förändrats under perioden. För större företag är denna analys en obligatorisk del av årsredovisningen. Men även mindre företag kan dra nytta av att enkelt kunna se företagets ekonomiska ställning.

Olika delar av kassaflödesanalysen

Vart kommer företagets likvida medel ifrån och vart har de tagit vägen? Genom att dela upp analysen i tre delar blir det enklare att följa hur pengarna har rört sig under den givna perioden. En kassaflödesanalys fokuserar normalt på följande tre delar:

Den löpande verksamheten
Här listas den huvudsakliga verksamheten och innehåller bland annat försäljning, kundfordringar och kortfristiga skulder

Investeringsverksamheten
Här listas förvärv och försäljning av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.

Finansieringsverksamheten
Denna består av långa lån, utdelningar och nyemissioner

Så kan du påverka ditt kassaflöde

Oavsett om försäljningen under en period gått ovanligt bra kan många företag uppleva att det aldrig finns några pengar. För att ta reda på orsaken till detta jämförs de olika perioderna ovan. Det är inte helt ovanligt att man hittar orsaker såsom onödigt stort lager som binder kapital. Eller att ens leverantörer kräver korta kredittider samtidigt som företaget själv erbjuder sina kunder  långa kredittider på kundfordringar.

Om det visar sig att ens kundfordringar binder mycket kapital kan en lösning för bättre kassaflöde vara att förkorta kredittiden mot kunder och att skicka påminnelser i tid. Samtidigt bör man alltid försöka få till längre kredittider i sina avtal med leverantörer. Om detta inte är ett alternativ kan man använda en trepartslösning via factoring. På så sätt kan kunderna fortsatt få de kredittider de efterfrågar samtidigt som finansbolaget löpande finansierar de utestående kundfordringarna direkt vid leverans.

 


 

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?  Kontakta oss så sätter vi oss in i din affär.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.