Så kan du nå ett positivt kassaflöde

Under rådande omständigheter har många företag tvingats dragits med lägre intäkter, sena inbetalningar och ett pressat läge. Experten berättar mer om hur du kan nå ett positiv kassaflöde och ger tipsen som hjälper ditt företag att få lös likvitet och börja tjäna pengar igen.

Just nu är det många företag som hör av sig till A.B.S. Factoring för att få hjälp med likviditeten så att kassaflödet går ihop. Flera bolag tvingas tacka nej till affärer, men det finns möjlighet att vända en negativ trend.

– I de flesta fall finns det mycket man kan göra som kan förbättra läget. Även om det känns tufft brukar det i slutändan kännas bra att ha gjort en ordentlig genomgång av bolaget. Det brukar löna sig lång tid framöver, säger Robert Zettervall, fristående ekonomikonsult, tidigare vd Dinbox samt CFO och vd myTaste Group. Det är svårt att ge generella tips som leder till vinstdrivande verksamhet. Man bör titta specifikt på bolagets förutsättningar för att ge rättvisa råd, menar Robert och tillägger:

– I tuffare tider är det otroligt viktigt att ha koll på sin kassaposition. För att göra justeringar i verksamheten måste du ha koll på det kapital som kommer in i och går ut ur företaget. Positivt kassaflöde är när företaget får in pengar på sitt konto (likvida medel ökar). Negativt kassaflöde är när företaget förlorar pengar eller investerar i verksamheten (likvida medel minskar). Med det sagt är positivt kassaflöde inte lika med vinst utan en indikation på hur bolaget drivs.

Gör en kassaflödesanalys

Se över företagets betalningsströmmar genom att göra en kassaflödesanalys, det visar förändringen i likvida medel. Betalningsströmmar delas upp i tre segment: Kassaflöde från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. När du analyserar ditt företag ur kassaflödessynpunkt är
det viktigt att förstå alla tre områden och vad som påverkar dem. På så sätt får du en överblick och kan agera på sådant som inte alltid kan utläsas ur resultat- och balansräkningen (som lagernivåer och kostnader för underhåll, utveckling, räntor med mera).

Rätt fokus i bolaget ger tillväxt

Det är både dyrare och svårare att hitta nya kunder än att vårda kundrelationer du redan har. Prioritera därför att öka försäljningen till redan existerande kunder innan du ser över nya försäljningskanaler eller expansionsplaner. Lägg alla resurser på framgångsrika satsningar och slopa direkt de som inte fungerar. Börja inte utveckla och producera nya produkter. Fokusera istället på att förbättra befintliga produkter och tjänster.

Se över kostnader – även de allra minsta

Företag stirrar sig ofta blinda på stora utgifter som produktionskostnad, lagerhållning eller liknande. Men även mindre kostnader är värda att uppmärksammas. Du kan exempelvis byta leverantörer eller dela kostnader med andra för lokal, kontor eller material. Se också över kostnader för annonser eller annan marknadsföring som inte genererar bra resultat.

Höj dina priser

Går det att höja priset på din produkt eller tjänst? Testa med en höjning på fem eller tio procent. Håller ditt företag samma eller högre nivå på service och utförande borde det inte vara avgörande om priset är marginellt högre än tidigare. Ibland kan det rentav vara positivt då ditt erbjudande kan upplevas mer exklusivt (och effektivt) än konkurrenternas. Dessutom kan du få möjlighet att gå ner i volym vad gäller arbete eller produktion. Det gör att du kan allokera om både tid och pengar.

Öka kassaflödet – få bättre ekonomi i företaget

Genom att snabbt få in pengar för din produkt eller tjänst ökar du bolagets kassaflöde, och du slipper ligga ute med kapital. Uppnå det genom att exempelvis använda factoring eller så kallat fakturaköp. Det vill säga att du säljer dina fakturor och ditt bolag får betalt direkt. A.B.S. Factoring löser likviditeten på en gång, tar över fordran och du slipper kreditrisken helt.

 


 

Hur kan vi hjälpa ditt företag?

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?  Kontakta oss så sätter vi oss in i din affär.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.