Vad är omvänd factoring och hur fungerar det i praktiken?

Många tillväxtföretag ställs inför utmaningar såsom långa ledtider och pressat kassaflöde på grund av stora lagerinköp. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, är dessa företag i behov av kreativa och effektiva finansiella lösningar. En lösning som blir allt mer populär är omvänd factoring. I denna artikel går vi igenom hur det fungerar i praktiken, fördelarna med denna tjänst samt hur den skiljer sig från traditionell factoring.

Vad är omvänd factoring?

Omvänd factoring, även kallad orderfinansiering, leverantörsfinansiering eller reversed factoring är ett flexibelt verktyg som hjälper företag att optimera sin likviditet och förbättra sina affärsrelationer med leverantörer. Det är en form av fakturafinansiering där köparen kan välja att förlänga betalningsvillkoren mot leverantören.

Förstå Processen

Denna finansieringslösning involverar tre parter: leverantören, köparen och finansbolaget. Köparen vänder sig till ett finansbolag med förfrågan om kreditlimit för finansiering av framtida leverantörsfakturor. Finansbolaget går igenom affärsmöjligheten genom att bland annat göra en kreditbedömning av köparen. Det krävs att köparen har en bra betalningsförmåga då finansbolaget garanterar factoring utan regress för alla fakturor de köper.

Ett avtal tecknas mellan finansbolaget och köparen får en kredit upp till en viss summa. När en faktura från leverantören kommer in, köper och finansierar finansbolaget den och köparen betalar sedan tillbaka finansbolaget inom en överenskommen betalningsperiod, upp till 120 dagar.

Fördelar för köparen och leverntören

Denna form av finansiering innebär flera fördelar för både köpare och leverantörer. För leverantörer betyder det snabba och pålitliga betalningar, vilket minskar risken och stärker affärsrelationerna. I utbyte mot kortare betaltider, kan leverantören vara villig att förhandla fram en rabatt.

För köpare innebär det att kassaflödet inte behöver belastas av dyra inköp. Ofta hinner köparen få betalt från sina kunder innan leverantörsfakturan ska återbetalas till finansbolaget.

Omvänd Factoring Jämfört med Traditionell Factoring

Omvänd factoring skiljer sig från traditionell factoring på flera sätt. I traditionell factoring säljer en leverantör sina fakturor till ett finansbolag för att frigöra likviditet. I omvänd factoring är det istället köparen som initierar transaktionen. Detta skapar en win-win situation där både köparen och leverantören kan dra nytta av bättre kassaflöde och förbättrade affärsrelationer.

Det  kan vara speciellt användbart för företag i tillväxtfasen som behöver optimera sina kassaflöden utan att ta på sig ytterligare skulder. Den kan också vara fördelaktig för företag som verkar inom industrier med långa produktionscykler, eller företag som behöver förbättra sina betalningsvillkor med leverantörer.

Så kommer du igång

Om du är intresserad av att använda omvänd factoring som ett finansiellt verktyg, kan vi på A.B.S. Global Factoring hjälpa dig att komma igång. Vi erbjuder en fast avgift för varje återbetalningstid (60, 90 eller 120 dagar) och du betalar endast när du använder tjänsten. För att lära dig mer om hur det fungerar och för att ansöka om en kreditgräns, kontakta oss direkt eller läs mer på vår webbplats..

Oavsett storlek på ditt företag eller vilken bransch du är i, kan omvänd factoring erbjuda en praktisk och effektiv lösning för att hantera utmaningar med likviditet och leverantörsrelationer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.