Ta kontrollen över ditt kassaflöde

Kundernas betalningsförmåga är alltid ett vanligt orosmoment för många företagare. Alla företag är beroende av att få betalt i tid. Vi hade möjligheten att prata med Allians redovisningskonsult Maria Sjöberg som gav sina bästa tips till företagare som vill förbättra sitt kassaflöde.  

1. Skapa distinkta riktlinjer

Se till så att det alltid finns en referens till den personen fakturan gäller och till det avtalet som denna person har tecknat med dig. Var tydlig med att klargöra vilket datum dom måste ha betalat fakturan, till vilket kontonummer och för vilken produkt dom har blivit fakturerade. Gör stickkontroller på era fakturor och se om de är lätta att förstå. Ju mindre problem det är för dina kunder att betala dig, desto lättare får du in pengar till kassaflödet.

2. Använd ett effektivt fakturaförlopp

Kortar du ner tiden mellan utskick av fakturor, påminnelser och inkassokrav påminns kunden snabbare om sin miss. Och du ökar då chansen att få in pengarna för fakturan. Det viktiga är att du kommer ihåg att vara tydlig med din faktureringsprocess så du inte irriterar dina kunder.

3. Använd dig av fakturafinansiering

En metod för att alltid upprätthålla en stabil och god likviditet är att samarbeta med ett företag som erbjuder fakturafinansiering genom exempelvis fakturaköp. På så vis kan företag, på ett tidseffektivt sätt, förvandla låst kapital till rörelsekapital vilket förbättrar likviditeten och kassaflödet avsevärt.

4. Se till att dina kunder har möjlighet att betala

Det kan på förhand vara svårt att veta vilka förutsättningar dina potentiella kunder har att betala dig. För att underlätta både för dig själv och för kunden samt slippa framtida bekymmer är ett hett tips att skapa en kreditpolicy.

Hur? Genom att skapa en kreditpolicy för ditt företag bestämmer du hur ni går till väga angående kunders krediter. Med andra ord betyder det hur stora belopp kunder kan köpa produkter av er på kredit. Det är vanligt (och rekommenderat!) att företag gör en kreditkontroll på sina kunder när ett avtal tecknas.

Varför? Det är viktigt att du som företagare regelbundet gör kreditkontroller på dina kunder. Du kan därigenom minska risken för uteblivna betalningar och inkassoärenden. I korta loppet får du kanske en mindre kundkrets, vilket kan vara ett svårt val för många nystartade företagare. Men i långa loppet kommer kundkretsen och kassaflödet vara starkare och mer gynnsamt.

5. Uppdatera din kundinformation regelbundet

Planera in ett antal tillfällen varje år där du stämmer av med dina kunder om den informationen du har är rätt. Det här även ett utmärkt tillfälle för dig att på ett naturligt sätt lyssna in dina kunders åsikter. Har dom några tankar och funderingar kring ert samarbete? Är det något som kan förbättras? Här har du alltså en möjlighet att få unika kundinsikter samtidigt som du visar hänsyn och gör det enklare för ditt företag att ta betalt.

 


 

A.B.S. Factoring möjliggör tillväxt för företag – stora som små

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa tillväxtbolag med likviditet och trygghet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med fakturaköp eller exportfactoring, kontakta oss.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.