Går du i exporttankar? Så hanterar du risken att inte få betalt

Oförutsedda händelser, olika lagar, tull och momsregler, det är mycket man skall hålla reda på som exporterande företag. Men hur hanterar man risken att inte få betalt vid utlandsaffärer? Vi har talat med Henrik Bromée, VD Euler Hermes Sverige, som delar med sig av sina erfarenheter av riskhantering i samband med export till nya marknader.

Under första halvåret av 2018 har Sveriges utrikeshandel ökat kraftigt, export av varor ökade med hela 9,2 % enligt Kommerskollegiums senaste rapport. När den gränsöverskridande handeln växer är det lockande för företag att prova ytterligare ny mark. I och med digitaliseringen blir det dessutom allt enklare för företag att hitta nya leverantörer och kunder på annan ort.

Utmaningar med Export

När man säljer till utlandet måste man ta i beaktning att händelser i ett land kan få konsekvenser som spiller över i andra länder. Politisk oförutsägbarhet i samband med Brexit, Trump-administrationen och val i europeiska länder påverkar beslut inom ekonomin.

“Utmaningen vid export är att identifiera dessa risker och hitta sätt att motverka dem. I många fall kan det vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den globala arenan”, säger Henrik.

Men den allra största risken med utlandsförsäljning är risken att inte få betalt. Ett sätt att eliminera denna risk är att alltid begära förskottsbetalning, men för att vinna större affärer är det ofta avgörande att kunna erbjuda kunden att köpa just på kredit. Om det sedan visar sig att kunden av någon anledning är på obestånd när fakturan skall betalas så innebär det stora kreditförluster för det exporterande företaget.

Så kan du försäkra dig att få betalt

I Sverige blir det allt vanligare att företag använder sig av en kreditförsäkring för både sina inhemska och utländska affärer. En kreditförsäkring innebär skydd för såväl politiska som kommersiella risker. “Kreditförsäkringsbolaget ger dessutom möjlighet att få tillgång till information som annars är svårtillgänglig, vilket förenklar processen att kreditutvärdera en potentiell kund i förväg,” förklarar Henrik.

Om även likviditeten blir ansträngd i samband med stora exportaffärer kan ett företag använda sig av Exportfactoring. Med exportfactoring är dina exportaffärer dels kreditförsäkrade och du får dessutom betalt direkt vid leverans av finansbolaget. Med denna finansieringslösning kan företaget både säkra sina affärer och dessutom erbjuda längre kredittider till sina kunder.

“Det finns bra verktyg för företag som önskar att komma in på nya marknader och få nya kunder på ett tryggt och säkert sätt, att försäkra sig mot just utebliven betalning möjliggör långsiktig framgång för företaget, avslutar Henrik Bromée.

I korthet

Att tänka på vid exportaffärer:

  • Identifiera och utvärdera de politiska och kommersiella riskerna
  • Använd en kreditförsäkring för att minska risken att inte får betalt
  • Använd exportfactoring för att både säkra dina affärer och minska likviditetstrycket

 


A.B.S. Factoring möjliggör exportfinansiering i över 35 länder

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på exportfinansiering genom fakturaköp och stödjer dagligen ambitiösa företag med likviditet och säkrare affärer. Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag under Fakturaköp eller kontakta oss så berättar vi mer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.