Så ökar du bolagets omsättning och vinst – tillväxtexpertens bästa tips

Med rätt tillväxtstrategi kan medelstora företag nå höga omsättningsmål – som du kanske bara drömt om tidigare. Tillväxtexperten Johan Åsman delar med sig av värdefulla tips som kan få ditt företag att nå nya höjder. 

Säg att du har ett företag som omsätter mellan 30-70 miljoner per år. Och det är ju bra. Men hur vore det om företaget kunde bli större än så? Jodå, det finns nycklar som kan öka tillväxten markant för ditt bolag.

– Entreprenörer startar ofta bolag kring något de är duktiga på eller brinner för. De jobbar hårt och kan i sinom tid nå en omsättning på runt 30-70 miljoner per år. Där någonstans brukar det ta stopp, och där har många av dessa företag också svårt att tjäna pengar. När bolag kommer upp på den nivån klarar det inte av att växa längre om inte arbetssättet förändras, säger Johan Åsman, grundare och vd på Ägarfokus, som hjälper ägarledda företag att utvecklas.

Många jobbar på utan att reflektera över varför inte bolaget fortsätter växa eller tjänar några direkta pengar. Kanske vill du inte växa av någon anledning, men tanken på att ditt företag kan bli något mycket större kanske ändå kittlar när Johan ger ett konkret exempel:

– Ett bolag som omsätter 50 miljoner och jobbar på i jämn takt ger oftast varken vinst eller högre omsättning. Skruvar du på din tillväxtstrategi är det inte omöjligt att öka omsättningen med 20 procent. I det här fallet handlar det om tio miljoner per år, vilket innebär väldigt stora pengar över tid.

Men hur hittar du alla nya miljoner som bolaget vill omsätta för att nå tillväxtmålen?

Reflektera och sätt tydliga mål för ditt bolag

En ironisk sanning är att vi människor ofta springer fortare när vi inte riktigt vet var vi ska. Innan du lägger i en högre växel bör du stanna upp och fråga dig själv vad du egentligen vill.

– Jag brukar fråga företagsledare vad de har för mål, på kort och lång sikt. Sen försöker vi tydliggöra hur bolaget ska nå dessa mål. Det kan innebära allt från att starta ett riktigt styrelsearbete till att ta in kapital och nya delägare, eller att arbeta med företagskultur och värderingar. Skriv ner tydliga delmål och huvudmål. Det underlättar strategiarbetet.

Ta dig tid att reflektera, redan där har du ändrat i dina tankebanor. Det är första steget till att skapa en ny strategi och hitta nya arbetssätt, som kan ta ditt bolag till nästa nivå. Det är viktigt att se helheten, att tänka både strategiskt och operativt. Försök att alltid hålla ett helikopterperspektiv.

– Som företagsledare bör du vara tydlig. Berätta om målen, hur bolaget ska ta sig dit och få med hela organisationen på resan. En annan nyckel är att lära sig delegera så att andra i organisationen också kan skapa värde genom egna beslut i sin vardag. Ägaren kan och ska inte ta alla beslut.

Sätt en tillväxtstrategi – satsa på ekonomistyrning

När du har satt företagets mål ska du lägga upp en strategi för att nå dit. Eftersom du är ute efter tillväxt bör fokus vara på bolagets ekonomistyrning. Var supertydlig. Vad behöver förändras för att öka omsättningen med exempelvis tio miljoner per år – och hur?

  1. Se över avtal med kunder och leverantörer.
  2. Säkerställ att försäljning och eventuell marknadsföring är optimerad för bolagets nya målsättning.
  3. Även personalstyrka och kompetens ska matcha de nya målen.
  4. Digitalisera administration och hitta samarbetspartners som kan ta över delar av organisationens arbetsuppgifter.
  5. Se över eventuell produktion ifall du kan uppdatera maskinpark, lokaler eller logistik som främjar marginaler på lång sikt.
  6. Fundera över kapitalanskaffning och finansiering.

Viktigast av allt är att hitta nya kunder och kundsegment, och ta hand om befintliga, poängterar Johan.

– Fundera på vad dina kunder behöver, och hur ditt bolag kan leverera på deras önskemål. Få ut ditt budskap på marknaden, och sälj rätt produkter eller tjänster till rätt segment. Försäljning och marknadsföring är jätteviktigt.

Det finns alltså en hel del åtgärder du kan ta för att öka omsättningen. Konkretisera vad som behöver göras för att nå tillväxtmålen – och hitta rätt partners att samarbeta med. A.B.S. Factoring är specialiserade på tillväxtfinansiering och fakturaköp, och ger bolag förutsättningar att växa och utvecklas både i och utanför Sverige.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.