Exit plan – Därför ska även nystartade bolag vara förberedda

Att ”göra en exit” handlar om att sälja hela eller delar av sitt företag. Vi har talat med Antti J. Niemi, auktoriserad revisor och partner på Revideco, om vikten av en exit plan. Antti, som har hjälpt bolag med exitfrågor de senaste 10 åren, har noterat att stora värden går förlorade på grund av att exits i nystartade små- och medelstora bolag ofta sker oplanerat. Nedan listas hans bästa råd till dig som företagare. 

Exit plan – värdering

Det finns en uppsjö av värderingsmetoder och de flesta är inte anpassade för att värdera nystartade bolag.  Utan trackrecord och speciellt utan att kunna visa ett historiskt kassaflöde är det svårare att få en bra värdering. Det på grund av att traditionella värderingsmetoder ofta utgår ifrån dels ett historiskt och dels ett prognosticerat framtida kassaflöde. För att optimera en värdering baserad på en traditionell värderingsmetod så ska du ha ett historisk stabilt kassaflöde som gärna växer och din prognos över framtida kassaflöden bör vara realistisk.

Värdering utan kassaflöde

Om du värderar ett nystartat bolag utan kassaflöde behöver du röra dig bort från traditionella värderingsmetoder och hitta andra fördelar som dina köpare är intresserade av. Det kan röra sig om enkla saker. Som att den nisch ni har hittat är så attraktiv, att det finns många potentiella köpare – bara ni kan förklara hur ni vill skapa värde på ett tillräckligt bra sätt.

Beräkna kassaflöde ur köparens perspektiv

Inför din exit plan – ta på dig dina potentiella köpares skor och fundera. Vad skulle din idé vara värd för dem? Hur ser deras kassaflöden ut om de applicerar din idé i sin befintliga verksamhet? Tänker du i de här banorna så kan du snart börja räkna på en värdering från dina potentiella köpares perspektiv.

Gör din hemläxa

Nu har du samtidigt gjort din hemläxa och vet ungefär var köparna står när de börjar förhandla om värdet av ditt bolag. Jämför den här värderingen med andra jämförbara affärer och en bild av hur mycket ditt bolag är värd börjar utkristallisera sig. Och det utan att ta avstamp i ditt bolags historiska kassaflöden.

Alla värderingsmetoder är bara en indikation av bolagets värde. Kom ihåg det. Det du kommer att få betalt är det en köpare är villig att betala. Men ju fler fördelar du kan påvisa för potentiella köpare, desto högre är sannolikheten för en högre värdering.

Gör din exitplan

De allra flesta nystartade bolag har inte gjort en exit plan, de flest har inte ens funderat i dessa banor. Men tänk på att om det är någon substans i din verksamhet kommer köparen vara intresserad av att förutom värdera din verksamhet också undersöka ditt bolag, i en s.k. Due Diligence innan de slutför ett köp. Dina potentiella köpare vill köpa med så låg risk som möjligt. Om du även fokuserar på att minimera dessa risker så kommer du att påverka värderingen av ditt bolag.

En exit plan påverkar bolagets värde

Att förbereda bolaget för försäljning är för många lite av en konstform. Det eftersom du redan långt innan en affär kan förbereda ditt bolag för en potentiellt hög värdering. Du behöver fundera på frågor som att välja rätt sätt att kapitalisera bolaget, att välja rätt anställningsformer, att välja rätt redovisningsprinciper och redovisningsregelverk. I grunden ska du fokusera på att få igång ett bra långsiktigt kassaflöde, med låg risk, som inte är beroende av dig som person.

Vad är det som behöver göras inför en due diligence

Du behöver bl.a. se till att ditt bolag har alla avtal på plats, t.ex. kundavtal & licensavtal men även anställningsavtal och liknande. Äger bolaget tillgångar bör du kunna styrka att det är bolaget som äger dessa. Har bolaget befunnit sig i någon juridisk gråzon bör du kunna påvisa att så inte är fallet längre. Har du haft någon tvist bör du kunna visa att den är löst.

Ordning på bolagets redovisning

Viktigt är också att bolagets redovisning är i ordning. Historiska bokslut ska vara dokumenterade, stämmoprotokoll & deklarationer finnas sparade mm. Det innebär att du bör ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult som är skyldig att följa gällande lagar och praxis på området. Blir ditt bolag även granskat av en auktoriserad revisor är det ytterligare en kvalitetsstämpel som kan minska köparens risk.

Din skattesituation

Det finns en enda sak för fåmansbolagsägare att hålla reda på i det fall du är ute efter att direkt få ut så mycket pengar som möjligt till privatkonsumtion. Det är att maximera ditt gränsbelopp. Gränsbeloppet reglerar hur utdelning och försäljning av fåmansbolagsaktier beskattas. Har du idag inte själv kontroll över hur du ska planera skattefrågan bör du ta kontakt med en revisor som kan hjälpa dig.

Trädabolag, holdingbolag, flytt utomlands är andra frågeställningar du bör ha grepp om inför en exit. Trädabolag är speciellt något som ofta diskuteras i de här situationerna. Om de reglerna följts på ett korrekt sätt kan man sänka skatten till 25 % efter en karensperiod på 5 år, vilket jämfört med tjänstebeskattning kan anses som en relativt låg beskattning. Återigen bör du ha kontakt med någon som är väl insatt om du själv inte är det.

Om Revideco

Revideco är en redovisnings, rådgivnings och revisionsbyrå vars primära kunder är små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag, både lokala och globala.

 


 

Så kan vi på A.B.S. Global Factoring hjälpa ditt företag

Vi är specialiserade på företagsfinansiering via fakturaköp och hjälper dagligen ambitiösa tillväxtföretag med likviditet och riskavtäckning. Vill du veta mer om hur vi kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss på 08-122 124 20 eller info@absfactoring.se så berättar vi mer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.