Därför är fakturaköp ett smart finansieringsalternativ

Allt fler länder börjar släppa på sina restriktioner och sakta börjar länder i Europa nu återgå till en mer normal vardag. När uppgången i efterfrågan väl tar fart är det viktigt att svenska företag snabbt får tillgång till effektiv och smart finansiering. Staten kan inte erbjuda lån och stöd till alla företag, men det finns andra finansieringsalternativ som inte innebär ökad skuldsättning för företagen. I denna artikel beskrivs fördelarna med fakturaköp.

1. Företaget får ett ökat rörelsekapital

Att komma igång igen med produktionen kommer att vara kapitalkrävande. Genom fakturafinansiering kan företaget få tillgång till ett ökat rörelsekapital som växer i samma takt som den ökade försäljningen. A.B.S. finansierar fakturan direkt vid leverans och företaget får tillgång till likviditet utan att öka skuldsättningen. A.B.S:s finansieringstjänster är till för att underlätta för företag som säljer till andra företag. Behovet av finansiering skall inte behöva stå i vägen för nya affärer.

2.  Företaget kan erbjuda kunder kredit – utan ökad risk

Många företag har idag inte möjlighet att betala i förskott. I förhandlingar med kunder kan det därför vara avgörande att kunna erbjuda kredit för att få igenom en affär. Med en finansieringslösning så som fakturaköp kan företaget erbjuda kunden att betala på just kredit, utan att få likviditetsproblem eller ta på sig ökad risk. Rent praktisk går det till så att A.B.S. genomför en kreditvärdering av kunden. A.B.S. går in och täcker 100 % av företaget risk för den kredit som kunden beviljas. Detta innebär att företaget får betalt direkt, får affären 100 % kreditförsäkrad och är dessutom konkurrenskraftig genom att kunna bevilja kredit till kunden.

3. Kunden får längre kredittider och företaget ökar konkurrenskraften

Som produktionsbolag är det inte ovanligt med långa tillverkningsprocesser och ledtider vilket ställer höga krav på företagets likviditet. Samtidigt kan längre betalningsvillkor uppmuntra kunden att våga köpa större partier och företaget kan öka sin konkurrenskraft gentemot andra företag. Med A.B.S. som finansieringspartner får företaget tillgång till smart finansiering och kan tryggt erbjuda sina kunder längre betalningsvillkor, upp till 90 dagar. Ta kontakt med A.B.S. redan vid förhandlingarna och undersök hur långa kredittider som är möjligt att erbjuda.

A.B.S. Global Factoring möjliggör finansiering av affärer i över 35 länder

Vill du veta mer om fakturaköp och hur vi kan underlätta ditt företagande är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.