Enligt EU-kommissionen höstprognos står Sverige inför en fortsatt tillväxt

Det positiva beskedet har sin grund i ökade investeringar inom byggsektorn och i en tilltagande svensk export. Sett till svensk BNP överlag skriver EU-kommissionen att svensk tillväxt förväntas fortsätta vara stark även under kommande år.

Anledningen är den allt starkare globala aktiviteten som förväntas gynna Sveriges lilla, öppna och konkurrenskraftiga ekonomi. Importen förväntas växa med en långsammare takt och den utländska efterfrågan på svenska varor förväntas öka.

Kommissionen ser även att investeringar inom materiel kommer fortsätta öka då det effektiva kapacitetsutnyttjandet förväntas bestå. Samtidigt prognostiserar man att arbetslösheten kommer sjunka ytterligare.

Det har tidigare under året spekulerats att prognosen skulle visa aningen sämre siffror vilket gör detta besked allt mer angenämt. Att EU-kommissionen spår en god tillväxt i den svenska ekonomin är ett ytterst positiv besked för svensk export.

Hela rapporten finns att läsa här

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.