Ökning av konkurser i Sverige

Januarisiffrorna visar att det nya året inleddes med en uppgång i antalet konkurser. Under årets första månad registrerades 488 aktiebolag i konkurs, en ökning med fem procent enligt rapport från Creditsafe. Vad gör man om ens kund går i konkurs och hur kan man som företagare skydda sig?

Åttonde månaden med uppgång

För åttonde månaden i rad rapporteras en uppgång av antalet konkurser i Sverige. Bland de berörda branscherna av konkurserna ser vi bland annat bolag inom både retail och bygg. Geografiskt sett så ökar konkurserna i nio län varav Stockholm visar en markant ökning, 32 % i januari. Störst ökning visades i  Västerbotten (300%) och Södermanland (160%).  Totalt så har det rapporterats att 488 stycken aktiebolag har registrerat för  konkurs. Förra året samma period konkursade 464 företag och året innan var motsvarande siffra 445 konkurser. Se Creditsafes hela konkursstatistik per den 1 februari 2019.

Om din kund går i konkurs

Om din kund går i konkurs bör du snarast anmäla din fordran till konkursförvaltaren. Konkursförvaltaren kommer sedan att kontakta samtliga konkursborgenärer och ge besked om förväntad utdelning. Om tillgångarna är små finns det risk att du eller någon av de andra konkursborgenärerna inte får någon utdelning så det gäller att vara snabb att anmäla sin fordran.

Så kan du säkra dina affärer

Som företagare kan en kreditförluster medföra stora konsekvenser för verksamheten. Genom en kreditförsäkring blir dina affärer skyddade mot uteblivna betalningar så som konkurs. En kundkreditförsäkring ger ett ökat stöd i hela kredithanteringsprocessen. Många företag som erbjuder kreditförsäkringar erbjuder även kreditbedömning av nya kunder, indrivning av fordringar och en effektiv kreditbevakning av befintliga kunder.

A.B.S. Factoring erbjuder likviditet och trygghet

Vi på A.B.S. Factoring är specialiserade på företagsfinansiering och tillhandahåller Full Service Factoring, vilket innebär tjänster i hela kedjan för fordringshantering såsom kreditupplysning, fakturaservice, fakturaköp, påminnelseservice, inkasso, och kreditförsäkring. Hur kan vi hjälpa ditt företag? Kontakta oss.

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.