Kunskap om finsk lagstiftning och kultur underlättar för ditt bolag att göra affärer med landet. Nordia Law, en nordisk affärsjuridisk byrå, guidar företag genom Nordens lagar och kultur. Del 3 av 5: Finland.

Introduktion till nordiska lagar – och Nordia Law

Nordia Law är en affärsjuridisk byrå som hjälper både nationella och internationella kunder med att göra bättre affärer i de nordiska länderna. A.B.S. Factoring i samarbete med Nordia Law delar här med sig av en guide för företag som redan verkar i Norden – eller vill börja göra affärer i de nordiska länderna.

Finsk lagstiftning och kultur – bra att veta för företag

Finska lagar – översikt

I Finland är skrivna lagar den högsta rättskällan. Sedvanerätt existerar dock och har starkt inflytande inom vissa områden, exempelvis avtalsrätten. Finland är medlem i Europeiska unionen och bunden till dess lagar, förordningar och direktiv.

Att starta ett företag i Finland

Den vanligaste bolagsformen i Finland är aktiebolag. Den finska aktiebolagslagen reglerar processen av att etablera ett företag, och innehåller grundläggande bestämmelser om hur bolaget ska styras exempelvis. Det går smidigt att starta ett bolag, men på grund av strikt lagstiftning och praxis för penningtvätt är det dock ofta en tidskrävande process för företag att öppna ett bankkonto.

Att skriva kontrakt

Det finska rättssystemet bygger på avtalsfrihet. Den finska avtalsrätten styrs av sedvanerätten. Allmänna bestämmelser angående avtal finns i den finska avtalslagen.

Anställning och kollektivavtal

Den finska arbetslagstiftningen ger arbetstagare bra skydd och rättigheter. Finland har förbund för både arbetstagare och arbetsgivare, som båda har starka positioner i lagstiftningsprocessen. De allra flesta företag styrs av kollektivavtal.

Finlands starka startup-scen

Startup-scenen har blomstrat i Finland, särskilt i Helsingfors, som har rankats som ett av de mest tilltalande ekosystem för nystartade företag. I april 2018 införde Finland ett speciellt uppehållstillstånd för nystartade företagare som kommer från länder utanför EU. Detta för att locka till sig talanger även utanför Finland.

Offentliga upphandlingar

Finlands upphandlingssystem spenderar cirka 35 miljarder euro årligen, vilket är ungefär 16 procent av landets BNP.

Förvärv av fastigheter i Finland

Det finns inga ägandebegränsningar, förutom för landskapet Åland där fastigheter och markägande begränsas till invånare på Åland. Förvärv och registrering av fast egendom, och panträtt i fast egendom, regleras i fastighetsbalken. Försäljningsavtal som avser fastigheter har särskilda formkrav.

Immateriella rättigheter (IPR)

Det finska rättssystemet skyddar immateriella rättigheter. Finland har även anslutit sig till de flesta internationella överenskommelser. Immateriella rättigheter måste registreras för att, enligt lokala lagar, kunna upprätthållas. Tvister rörande immateriella rättigheter är centrerad till marknadsdomstolen, som handlägger alla tvister som rör upphovsrätt och industriella rättigheter.

Marknadsföring i Finland

Finland har en utvecklad konsumentskyddslagstiftning. Dessutom har vissa affärsområden, exempelvis spel, tobak, alkohol och läkemedel, restriktioner när det gäller att sälja och marknadsföra dessa produkter.

Finsk tvistlösning – oberoende och skiljedomsvänlig

I Finland löses tvister i första hand i oberoende statliga domstolar. Det finns tre instanser av statliga domstolar, och alla avgör i både brottmål och civilmål. Det finns också vissa specialdomstolar, exempelvis marknadsdomstolen, som behandlar marknadsrätt, konkurrensrätt, offentliga upphandlingar och civilrättsliga immateriella rättigheter.

Det finska domstolsväsendet är skiljedomsvänlig. Finland har också ratificerat New York-konventionen utan några förbehåll. Finlands Skiljedomsinstitut vid Finlands Handelskammare är det mest framstående skiljedomsinstitutet i Finland. De flesta internationella skiljeförfaranden i Finland regleras av Finlandskammarens skiljedomsregler.

Beskattning för företag

Bolagsskattesatsen är 20 procent av företagets beskattningsbara inkomst, vilket är en av de lägsta bolagsskattesatserna i EU. Personer som vistas i Finland över sex månader anses vara bosatta i Finland och därmed skattskyldiga i landet.

Punktlighet viktigt i finsk affärskultur

Finsk affärskultur värdesätter måttlighet, ärlighet, jämlikhet, punktlighet och tillit. Affärsmöten och förhandlingar förväntas börja och sluta på överenskommen tid, innehåller en agenda och kanske lite småprat.

Tänk på – lagstiftning och finansiella råd:

Den här introduktionen är baserad på lagstiftningen i Finland från 1 januari 2021. Texten är avsedd för allmän information – guiden kan inte ersätta juridisk eller övrig rådgivning. Kontakta Nordia Law för individuell och skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning inom finsk lagstiftning. Behöver du finansiering eller riskavtäckning för dina affärer i Finland finns A.B.S. Factoring till din hjälp.

Lästips från Nordia Law och A.B.S. Factoring:

●      Dansk lagstiftning

●      Norsk lagstiftning och kultur

 

 

 

 

Läs fler nyheter...

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om ni behöver en partner som kan företagsfinansiering på en global marknad.